Steun voor 97 kloosterzusters in Novosibirsk (Rusland)

Project
Het bisdom van de Transfiguratie van de Heer, met als zetel Novosibirsk, strekt zich uit over een gebied van 2 miljoen km². Hoeveel katholieken er zijn is niet precies bekend, maar naar schatting leven er een paar duizend mensen met een katholieke achterg

Het bisdom van de Transfiguratie van de Heer, met als zetel Novosibirsk, strekt zich uit over een gebied van 2 miljoen km². Hoeveel katholieken er zijn is niet precies bekend, maar naar schatting leven er een paar duizend mensen met een katholieke achtergrond – vooral onder hen die Duitse, Poolse of Oekraïense wortels hebben of tot andere bevolkingsgroepen behoren, die in het verleden naar Siberië werden gedeporteerd of verplaatst.Dat betekent echter niet dat zij ook allemaal als katholieken leven, maar alleen dat hun voorvaderen katholiek waren. Tegenwoordig gaan in het bisdom slechts 10.000 mensen ‘s zondags naar de kerk.

In het bisdom zijn kloosterzusters van verschillende gemeenschappen werkzaam: Pallotijnen, Missionarissen van de Naastenliefde van de Orde van Moeder Teresa, Elisabethzusters en nog verschillende andere. Vaak reizen de zusters naar afgelegen oorden, houden Woord- en gebedsdiensten en bereiden kinderen voor op de Eerste H. Communie. In Siberië waren het van oudsher de vrouwen die het geloof door de tijden van vervolging heen hebben gesleept. Nu dragen zij met volle overgave bij aan de groei en stabilisering van de kleine gemeenschappen. Maar zij helpen vooral de armen en behoeftigen.

De lijst van goede werken die alle 76 zusters in het bisdom van de Transfiguratie van de Heer doen, is lang: hier is het warme soep voor daklozen, daar geven zij kinderen om wie niemand zich bekommert, weer reden tot lachen, zij staan hulpbehoevenden met raad en daad bij, troosten de bedroefden, schenken troost en een waardig einde aan stervenden, geven voormalige straatkinderen een nieuw thuis en verzorgen gehandicapten. Maar op de eerste plaats brengen zij het Woord Gods naar de mensen, die tijdens de lange periode van vervolging tijdens het communistische regime hun geloof niet vrijelijk konden beleven, maar in angst leefden om in een gevreesd strafkamp te eindigen. De zusters doen dit allemaal in stilte en bescheiden, maar voor talloze mensen zijn zij de goede engelen – ook voor de priesters die hun dienst zonder de hulp van deze Godgewijden vrouwen nauwelijks zouden kunnen verrichten. Al deze goede en belangrijke activiteiten worden ondersteund door het gebed van drie Karmelietessen die in 2002 in Novosibirsk hun contemplatieve klooster hebben gesticht. Vaak komen gelovigen naar hen toe om samen met hen te bidden.

Al deze zusters in het bisdom van de Transfiguratie van de Heer zijn aangewezen op steun uit het buitenland, want zonder onze hulp kunnen zij hun werk dat met zoveel opoffering gepaard gaat, niet volbrengen. Ook dit jaar ondersteunen wij de zusters daarom met 38.000 euro.

Bisschop Joseph Werth schrijft ons: "Deze hulp betekent voor al onze gemeenschappen werkelijk een zeer grote steun, en ik en de zusters in mijn bisdom zijn u zeer dankbaar dat wij deze steun steeds weer hebben mogen ontvangen."

Projectcode: 427-06-39
Elke gift die wij ontvangen zal aan de beschreven of gelijksoortige projecten besteed worden om de pastorale activiteiten van Kerk in Nood mogelijk te maken.