Steun voor 91 religieuzen in Aëatuya (Argentinië)

Project
Kerk in Nood steunt het bisdom van Aëatuya al sinds jaren. Het bisdom, dat een oppervlakte bestrijkt zo groot als Ierland, heeft ongeveer 120.000 inwoners, van wie 85% katholiek is. Het is een uiterst onherbergzaam en onproductief gebied en de afwezighei
argentinie_2015


Kerk in Nood steunt het bisdom van Aëatuya al sinds jaren. Het bisdom, dat een oppervlakte bestrijkt zo groot als Ierland, heeft ongeveer 120.000 inwoners, van wie 85% katholiek is. Het is een uiterst onherbergzaam en onproductief gebied en de afwezigheid van infrastructuur maakt het moeilijk, om niet te zeggen onmogelijk, om zich er snel te verplaatsen. Dat is de reden waarom de hulp van de meer dan 100 zusters en leken pastorale werkers van onschatbare waarde is voor de 33 priesters die in het bisdom werken.

Ze delen de levensomstandigheden van de anderen
Mgr. Adolfo, bisschop van Aëatuya, heeft Kerk in Nood schriftelijk om steun gevraagd. Zijn bisdom is een van de armste van Argentinië, waar het gemiddelde salaris maar net 300 pesos (om en nabij de 50 euro) per maand bedraagt. De zusters en catechisten verdienen ook niet veel meer dan dat. "Zij verdienen minder dan $75 per maand, en daarvan moeten zij hun kost en inwoning en vervoerskosten betalen", legt Mgr. Adolfo uit. Tegelijkertijd delen zij dezelfde levensomstandigheden als de gewone mensen. "Wij hebben geen elektriciteit. Als het regent, worden de wegen onbegaanbaar en kunnen we niet eens medicijnen of voedsel vervoeren." Zo luidt een brief van drie Dominicanessen die een parochie runnen op ongeveer 60 km afstand van Aëatuya. De priester kan maar eens per maand langskomen; de rest van de maand zijn de zusters beschikbaar voor de katholieke gelovigen. Degenen die werk hebben, prijzen zich gelukkig – ondanks het magere salaris – want het werkloosheidpercentage in Aëatuya ligt rond de 65%. Veel mensen daar wonen in simpele lemen hutten met daken van takken en gras. Het algemene gebrek aan hygiëne en ordelijkheid leidt tot allerlei kwalen, met inbegrip van tuberculose en maagdarm- infecties, evenals syphilis. Veel kinderen lijden aan ondervoeding en er is een gebrek aan dokters. Des te gelukkiger zijn de mensen dan ook met het feit dat zuster Asención, een opgeleide verpleegster, bij hen is. Deze Dominicanes werkt in een gezondheidscentrum en "doet alles", zoals haar medezusters getuigen. "De patiënten komen van heinde en ver naar haar toe, omdat zij meer vertrouwen stellen in haar dan in de doktoren", zo vertellen zij.

Wager is een zegen
Water is een ware zegen in Aëatuya, waar het maar vier maanden per jaar regent en waar de bodem vol salpeter zit en ook met arsenicum vergiftigd is. Het enige water dat er is, is het zoute water van de rivier met de zo welgekozen naam Rio Salado (of "Zoute Rivier"). Tegelijkertijd vormt de rivier tijdens het regenseizoen, als de wegen en volledige dorpen onder water komen te staan, een reëel gevaar voor de omringende dorpen. "In ons klooster hebben bijna 3 weken langs evacuees geleefd", vertelt Zuster Loucia, Moeder-overste van de gemeenschap van zes Missionaire Zusters van Jesus, Woord en Slachtoffer. Gedurende die tijd waren de zusters volledig van de wereld afgesloten en gedwongen om hun pastorale werk te onderbreken. Desalniettmein gingen ze door met iedereen die ze konden bereiken, te bezoeken, en zij baden met hen – wat een grote "troost" betekende voor de betrokkenen. Kerk in Nood wil helpen het leven en het apostolaat van deze 91 religieuzen in het bsidom te ondersteunen met in totaal 34.400 euro.

Projectcode: 209-05-39

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.