Steun voor 83 Tamil seminaristen in het Noorden van Sri Lanka

Project
Het Noorden van Sri Lanka heeft een moeilijke tijd achter de rug. In de lente van 2009 werd er nog volop gevochten. Destijds hebben de regeringstroepen een aanval uitgevoerd op de laatste bolwerken van de Tamil-tijgers (' Liberation Tigers of Tamil Eelam
20100624Sri_Lanka018

Het Noorden van Sri Lanka heeft een moeilijke tijd achter de rug. In de lente van 2009 werd er nog volop gevochten. Destijds hebben de regeringstroepen een aanval uitgevoerd op de laatste bolwerken van de Tamil-tijgers (‘ Liberation Tigers of Tamil Eelam ‘ (LTTE)), die een autonome staat wilden stichten. Bij dit militaire offensief werden de talloze burgerslachtoffers op de koop toegenomen. Het Internationale Comité van het Rode Kruis sprak van een ‘ onvoorstelbare humanitaire ramp ‘. 30.000 personen moeten er alleen al in 2009 zijn gedood. Daar moeten de gewonden en getraumatiseerde personen nog bij worden opgeteld. Er zijn echter momenteel geen betrouwbare cijfers beschikbaar. De burgeroorlog die in 1983 begon, heeft in totaal minstens 100.000 mensenlevens geëist.

Het seminarie van het bisdom Jaffna, in het noorden van het land, heeft het bloedbad overleefd. Het staat in de wijk Columbuthurai, een deel van de stad Jaffna, en draagt de naam van Sint Franciscus Xaverius. Het werd in 1983 in eerste instantie alleen geopend voor filosofiestudenten, maar werd vanaf oktober 1983 een autonoom seminarie. Een van de redenen was dat de studenten niet meer veilig konden reizen door de toenemende spanningen in het land. Sinds 1995 is het seminarie verbonden met de pauselijke Urbaniana-universiteit. Het aantal studenten is toegenomen. Maar de laatste jaren moest het onderwijs voortdurend worden onderbroken wegens de gewapende conflicten.

Sinds de gevechten zijn gestaakt, zijn er nu ook studenten van andere bisdommen die naar het Sint Franciscus Xaverius seminarie in Columbuthura komen, onder hen ook enkele Singalezen. Om de lopende kosten te dekken heeft de rector, de E.H. Savundranayagam, steun gevraagd aan de internationale katholieke hulporganisatie "Kerk in Nood". De studieplaats van een student kost 75 euro per maand. Om de opleiding van de 83 seminaristen te garanderen heeft ‘ Kerk in Nood ‘ een steunbedrag van 12.450 euro beloofd voor het universiteitsjaar 2011/12.

Projectcode: 312-02-79

Elke gift die wij ontvangen zal aan de beschreven of gelijksoortige projecten besteed worden om de pastorale activiteiten van Kerk in Nood mogelijk te maken.