Steun voor 7 seminaristen van het bisdom Jacmel (Haïti)

Project
Mgr. Launay Sturné van het bisdom Jacmel (Haïti) is sinds mei 2010 de nieuwe bisschop. Zijn aanstelling viel samen met de moeilijke tijd kort na de aardbevingsramp van januari eerder in dat jaar. Veel kerken en andere gebouwen van de Kerk moeten opnieuw w
20110304haiti

Geen heropbouw zonder verkondiging

Mgr. Launay Sturné van het bisdom Jacmel (Haïti) is sinds mei 2010 de nieuwe bisschop. Zijn aanstelling viel samen met de moeilijke tijd kort na de aardbevingsramp van januari eerder in dat jaar. Veel kerken en andere gebouwen van de Kerk moeten opnieuw worden opgebouwd. Maar het is de psychologische weerslag van de ramp op de bevolking die de 47-jarige bisschop nog het meest aan het hart ligt. Een belangrijk element van het herstel ligt in de relatie met God "want er kan geen sprake zijn van heropbouw zonder evangelisatie, gebed of verkondiging van Gods Woord."

Daarvoor zijn er voldoende mensen nodig die pastorale zorg kunnen verlenen. De opleiding van de toekomstige priesters is dus erg belangrijk. Op dit moment hebben zich 27 jonge mannen uit het bisdom Jacmel aangemeld voor een priesteropleiding. Zeven van hen hebben zich ingeschreven voor een voorbereidende opleiding van het kleinseminarie in Cayes. Daar wordt nagegaan of hun motivatie en roeping voldoende groot is. Tijdens de grote aardbeving van januari 2010 kwam één van de studenten uit de voorbereidende afdeling om het leven, vertelde bisschop Saturné ons.

Het is volgens de bisschop van wezenlijk belang dat de seminaristen zich tijdens de vakantieperiodes al engageren in het pastorale werkveld. Op die manier kunnen ze enige ervaring opdoen. Want het werk in zijn bisdom zal niet gemakkelijk zijn.

De meeste parochies liggen in bergachtig gebied. Daar staan de priesters voor grote uitdagingen. Vele dorpen en kleine steden zijn moeilijk bereikbaar. De wegen zijn onverhard en je moet dikwijls rivieren en beken oversteken. De gelovige gemeenschap ziet de priester ook als iemand die alle problemen kan oplossen. "De priester is een arts, advocaat en landbouwkundig adviseur. Ze verwachten raad en bijstand van hun pastoor. Hij is hun leraar en leider in alle opzicht." Het is zaak de priesters maar ook de gemeenschap duidelijk te maken dat de Kerk geen NGO en de priester geen ontwikkelingswerker is, maar een man van God en gebed. Hij is een geestelijk begeleider. Zoiets kan het beste duidelijk worden gemaakt voordat ze in het seminarie gaan studeren. Daarom is een vooropleiding zo belangrijk.

Een tweede uitdaging is de aanwezigheid van talrijke sekten in Haïti. Goede priesters zijn van levensbelang. De bisschop heeft grootse plannen. Het feit alleen al dat hij de aardbeving overleefde, betekent volgens hem dat God nog plannen met hem heeft en dat hij zich nog harder ten dienste moet stellen van de Heer. In 2007 lanceerde de Latijns-Amerikaanse bisschoppen een nieuwe evangelisatiecampagne. Bisschop Saturné wil dat aanpakken volgens het principe van "zien, oordelen en handelen" m.a.w. vooraf wil hij de situatie analyseren, objectief evalueren en daarna de nodige pastorale acties ontwikkelen. Het doel is "pastorale nabijheid" die beleefd moet worden op elk niveau en die elke christen zou moeten kunnen aanspreken. Dit heeft invloed op het dagelijkse leven, in de gezinnen, op school, in de bedrijven en overal waar christenen samen leven d.w.z. in kleine gemeenschappen rondom een kapel, in de parochies en ook op diocesaan niveau. De infrastructuur hiervoor kan in de toekomst ook gebruikt worden voor ontwikkelingswerk, dat de verbetering van de levenskwaliteit van de bevolking op het oog heeft. Microkredieten of gelijkwaardige programma’s kunnen de mensen helpen zelfstandig te worden. Prioritair voor de bisschop is ook de steun aan moeders, kinderen, jongeren en kleine boeren in afgelegen gebieden. Maar het allerbelangrijkste nu is het zoeken naar een fatsoenlijke woning voor mensen die nog steeds in tenten moeten wonen.

De bisschop wendde zich tot Kerk in Nood opdat hij de mensen zou kunnen helpen om hun leven heroptebouwen na de aardbeving en hen te sterken in het geloof van de Blijde Boodschap van Jezus Christus. Daarom vraagt hij steun voor de zeven jonge mannen die studeren aan de voorbereidende afdeling van het seminarie in Cayes. Voor dat project hebben we hem € 5.900 toegezegd.

Projectcode: 224-02-79

Elke gift die wij ontvangen zal aan de beschreven of gelijksoortige projecten besteed worden om de pastorale activiteiten van Kerk in Nood mogelijk te maken.