Steun voor 31 priesters die uit Mosoel verbannen zijn (Irak)

Project
De terreur van de ISIS-rebellen in Irak heeft volledige dorpen ontvolkt.
irak_2015

Project in Irak
De terreur van de ISIS-rebellen in Irak heeft volledige dorpen ontvolkt. In juni 2014 heeft deze extremistische moslimgroepering Mosul onder de voet gelopen evenals andere steden in Irak, en zij gaan verder met het bedreigen van de levens van degenen die achter zijn gebleven, door middel van hun draconische en intimiderende gedragsregels. Iedereen die het niet eens is met of zich verzet tegen hun strikte moslimwetten, staat executie en dood te wachten, en alle godsdienstige minderheden, met inbegrip van de Christenen, bevinden zich in doodsgevaar.

 

Uitzonderlijke omstandigheden
Zij zijn met duizenden Mosoel, Karakosh, Bartella en Baatshika uitgestroomd naar de zelfstandige regio van Koerdistan. Onder de vluchtelingen bevonden zich ook een aantal priesters. "Zij hebben alles achter moeten laten en zijn naar Koerdistan moeten vluchten met alleen de kleren op hun lijf. Zij werden hier en daar verspreid en nu hebben ze aan alles gebrek – voedsel, onderdak, kleren en een zakcent." Aartsbisschop Petros Mouche verzoekt ons te helpen met basissteun voor het levensonderhoud en het dienstwerk van 31 Syrisch-katholieke priesters, die als vluchtelingen uit Mosoel gekomen, nu hun roeping beleven in "moeilijke en uitzonderlijke omstandigheden", aangezien zij zelf alles hebben verloren; maar toch blijven zij daar omwille van de vaak wanhopige mensen om hen heen. "Het ziet er niet naar uit dat er een spoedige oplossing is of dat er plannen zijn om de gebieden die door ISIS worden bezet, te bevrijden", schrijft de Aartsbisschop. Integendeel, "Alles lijkt erop te wijzen dat dit een langdurige crisis zal zijn die waarschijnlijk jaren zal voortduren."

 

Ondersteuning in zware beproeving
Dit is voor iedereen een uitzonderlijke situatie. "Wij priesters voelen een nauwe band van eenheid met onze ontwortelde Christenen." Aartsbisschop Mouche spreekt over een "donkere schaduw" die is gevallen over de levens van de priesters en religieuzen in het gebied. Tot nu toe heeft het Aartsbisdom "elke van zijn bescheiden bronnen" aangeboord om zijn priesters en religieuzen bij hun werk, de hulp aan andere vluchtelingen, te ondersteunen. Maar nu zijn alle bronnen opgedroogd. In de korte bedelbrief van de Aartsbisschop wordt heel duidelijk dat deze priesters dringend onze hulp nodig hebben. Kerk in Nood zou hen willen ondersteunen met een bijdrage van 30.000 euro. "Wij bidden voor u allemaal", schrijft Aartsbisschop Mouche, "en voor al diegenen die helpen om de zware beproeving van deze Christenen en hun priesters te verzachten."

 

Projectcode: 319-04-39

 

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.