Steun voor 24 seminaristen in Feira de Santana

Project
ACN-20150512bra24570

Project in Brazilië

Het aartsbisdom Feira de Santana ligt in het Noordoosten van Brazilië. Het gebied wordt door armoede geteisterd. Er heerst vaak droogte. Veel mensen verhuizen naar de grote steden. Zij hopen daar een beter leven te kunnen opbouwen, maar worden vaak teleurgesteld. Zo zijn zij bijvoorbeeld een gemakkelijke prooi voor sekten. Daarom is het belangrijk dat de Katholieke Kerk zo mogelijk veel goed opgeleide priesters heeft, om de zielzorg van de mensen op zich te nemen.

Priesterroepingen zijn erg belangrijk
Voor aartsbisschop Itamar Vian zijn de priesterroepingen dan ook uiterst belangrijk. In het aartsbisdom wordt daarom veel gedaan aan roepingenpastoraat, om jongeren aan te moedigen de roep van God te volgen. Tegelijkertijd doet de aartsbisschop ook alles wat in zijn mogelijkheden ligt om ervoor te zorgen dat de jonge mannen die zich op het seminarie van het aartsbisdom voorbereiden op de dienst aan het altaar, goed worden opgeleid. Hij hecht daarom veel waarde aan de bijscholing van de leerkrachten in wier handen de zorg voor de opleiding van de toekomstige priesters is neergelegd.

Dank voor alle solidariteit
Door de algemene stijging van de prijzen, zijn ook de kosten voor de opleiding van de seminaristen gestegen. Al jarenlang wordt het seminarie door Kerk in Nood ondersteund. Ook dit jaar is er weer steun nodig, want momenteel bereiden zich in het seminarie 24 jonge mannen voor op de priesterwijding. De aartsbisschop heeft weer op onze deur en onze harten aangeklopt. Hij dankt voor alle hulp die hij in het verleden al heeft ontvangen, en schrijft: „Wij hopen dat wij altijd kunnen blijven rekenen op uw vriendschap, ondersteuning en solidariteit“. Dit vertrouwen zouden wij niet willen teleurstellen en wij helpen daarom dit jaar met 9130 euro.

Projectcode: 212-02-79

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.
Foto: Kerk in Nood