Steun opleiding 54 seminaristen Sarajevo(Bosnië en Herzegovina)

Project
Van de 820.000 katholieken die voor de Balkanoorlog van 1992-1995 in Bosnië Herzegovina leefden, zijn er nu nog maar 460.000 over. De emigratiegolf is jammergenoeg nog niet gestopt. Inderdaad wordt de situatie voor de katholieken in deze nieuwe natie in
20111215Bosnia001

Van de 820.000 katholieken die voor de Balkanoorlog van 1992-1995 in Bosnië Herzegovina leefden, zijn er nu nog maar 460.000 over. De emigratiegolf is jammergenoeg nog niet gestopt. Inderdaad wordt de situatie voor de katholieken in deze nieuwe natie in zuidoost Europa, voormalig onderdeel van het communistische Joegoslavië, steeds moeilijker.

Onlangs deed de aartsbisschop van Sarajevo, Kardinaal Vinko Puljic, "Kerk in Nood" uit de eerste hand verslag van de manier waarop katholieken systematisch worden gediscrimineerd op het gebied van de werkgelegenheid, op scholen of op andere terreinen van het sociale leven. Het doel van de discriminatie is hen ertoe te brengen het land te verlaten. Veel kerkelijke bezittingen en gebouwen die gedurende de communistische periode waren geconfisqueerd, zijn nog steeds niet teruggegeven. De bouwvergunningen voor kerken worden vertraagd, soms jarenlang. Volgens de kardinaal heeft de regering "er geen belang bij de bezittingen aan de Katholieke Kerk terug te geven".

De 66jarige kardinaal heeft met grote zorg de toenemende islamisering van het land gadegeslagen. Op vele verschillende plaatsen worden islamitische centra en moskeeën gebouwd met oliedollars uit Saoedi-Arabië, en nieuwe moskeeën schieten overal als paddenstoelen uit de grond – alleen al in Sarajevo 70 in de laatste paar jaren. Ondertussen leven er in Bosnië Herzegovina al ongeveer 3000-5000 Wahabi-moslims (leden van de radicale soennitische versie van de islam, die de staatsgodsdienst van Saoedi-Arabië is) en zij proberen een steeds grotere invloed op de samenleving uit te oefenen. "Niemand in de regering heeft de moed om zich tegen deze ontwikkeling te verzetten", klaagt de kardinaal.

Hij gaat voort en legt uit dat de Katholieke Kerk de enige kracht in de samenleving is die streeft naar vreedzame co-existentie van de verschillende etnische groeperingen en godsdiensten op basis van rechtvaardigheid en gelijkheid. "Wij vormen een minderheid, maar wij zijn een constructieve kracht die ernaar streeft iets bij te dragen aan het succes van onze samenleving."

Daarom zijn ook niet alle berichten negatief. Want ondanks alle problemen zijn er 54 jonge mannen op het seminarie van Sarajevo, die zich erop voorbereiden op een dag als priesters op het altaar van de Heer te dienen. Het aantal roepingen is nl. sterk gestegen, en dit geeft de katholieken in het landen reden tot hoop. Want als de mensen zich veilig voelen en een ware herder voor hun zielen aantreffen in hun parochie, emigreren ze niet. Zo vinden ook veel vluchtelingen de moed om terug te keren naar hun huizen, zodra het kerkelijk leven in hun stad of dorp weer is hersteld. Dus is er een dringende behoefte aan priesters. Maar bijna alle jongen mannen die zich tot het priesterschap geroepen voelen komen uit arme gezinnen, want de meeste katholieken in het land zijn arm.

"Kerk in Nood" heeft zich voorgenomen te helpen en we hopen 27.000 euro te kunnen geven, zodat deze 54 jonge mannen die ervoor gekozen hebben hun leven volledig in dienst te stellen van de Kerk en de mensen in Bosnië Herzegovina, hun opleiding dit jaar kunnen voortzetten. En hun moedige kardinaal, Vinko Puljic, die nooit voor een persoonlijke opoffering is teruggedeinsd om aan de zijde te blijven staan van zijn gelovigen gedurende de Bosnische oorlog, schreef ons, en via ons ook u, de weldoeners: "Wij in Bosnië Herzegovina zijn dankbaar voor alle liefde die wij hebben mogen ervaren gedurende de moeilijke dagen van het communisme, de oorlog en de naoorlogse periode."

Projectcode: 444-02-79

Elke gift die wij ontvangen zal aan de beschreven of gelijksoortige projecten besteed worden om de pastorale activiteiten van Kerk in Nood mogelijk te maken.