Steun nationale heiligdom van Onze Lieve Vrouw van El Cobre (Cuba)

Project
Op haar voorspraak, zegt men, is de overwinning in de Spaans Amerikaanse oorlog van 1898 behaald en daarmee tegelijkertijd de onafhankelijkheid van Spanje. Het volk is Maria ook tijdens de communistische dictatuur onder Fidel Castro blijven vereren. "Zij
20120120cuba005

Op haar voorspraak, zegt men, is de overwinning in de Spaans Amerikaanse oorlog van 1898 behaald en daarmee tegelijkertijd de onafhankelijkheid van Spanje. Het volk is Maria ook tijdens de communistische dictatuur onder Fidel Castro blijven vereren. "Zij is het geestelijke hart van alle Cubanen" en "zelfs voor ongelovigen een symbool van de Cubaanse nationaliteit en cultuur." zo omschrijft de Aartsbisschop van Santiago de Cuba het kleine Mariabeeld dat als patrones van Cuba en als "Maagd van de barmhartigheid" bekend is geworden. Zelfs hooggeplaatste militairen en politici nemen aan de Mariaprocessies deel.

Volgens de overlevering hebben drie jongens in 1612 het Mariabeeldje drijvend op de golven in de Baai van Nipe gevonden. Toen de jongens het beeld uit het water opvisten, was het droog. Op de voet van het beeld stond: "Ik ben de Maagd van de Barmhartigheid" De jongens renden met hun vondst naar El Cobre, en daar heerste grote vreugde. De gelovigen bouwden een altaar en een kapel. Dat is nu 400 jaar geleden en om dat te gedenken heeft het 30 centimeter grote beeld tot december 2011 anderhalf jaar lang door alle bisdommen van het eiland gereisd.

De tientallenjaren lange atheïstische propaganda van de eerste communistische staat in de westerse wereld, heeft haar sporen achtergelaten. Er leven op het eiland weliswaar officieel 6,7 miljoen katholieken – en samen met de evangelische christenen is dat 69,9 % van de totale bevolking- maar velen zijn niet praktiserend. Dat schijnt echter een voorbijgaande situatie te zijn want de verering van de H. Maagd neemt toe. Jaarlijks pelgrimeren minstens een half miljoen mensen naar het nationale heiligdom in El Cobre. Hier staan – naast de bedevaartskerk – een hotel, een huis voor de vijf Hermanas Sociales, die voor het heiligdom zorgen, een klein kloostertje voor de contemplatieve missiezusters van de Naastenliefde, een voormalige pastorie en een retraite- en conferentiecentrum, dat ook tegenwoordig nog het enige vormingscentrum van de kerkprovincie is. Sinds meer dan een halve eeuw is er echter eigenlijk nooit behoorlijk gerenoveerd. Gedeeltelijk waren de huizen door de communisten aan hun oorspronkelijke bestemming onttrokken. De H. Maagd bleef echter en de Cubanen bleven haar trouw. Pas nu kan er aan sanering worden gedacht. Met een campagne onder het motto "Van elke Cubaan een peso voor de H. Maagd van El Cobre" hopen de bisschoppen minsten 10% van de kosten voor de renovatie van het pelgrimsoord op te halen. Andere subsidies hoopt men te ontvangen van Cubanen die in het buitenland leven. "Kerk in Nood" zou met 100.000 euro aan de noodzakelijke restauratiewerkzaamheden willen bijdragen. De gedoneerde gelden worden vooral besteed aan de inrichting van het hotel van het nationale heiligdom en aan de renovatie van de pastorie van El Cobre. De bisschoppen hopen dat voordat de Paus het eiland bezoekt, ook een voorplein en een kruisweg kunnen worden aangelegd en een multifunctionele hal kan worden gebouwd. De Paus zal bij zijn bezoek van 26 tot 28 maart aan Cuba immers ook El Cobre als pelgrim bezoeken.

Sinds het bezoek in 1998 van Paus Johannes Paul II, die de H. Maagd toen heeft gekroond, heeft Cuba de strenge beperkingen die de katholieke Kerk waren opgelegd, stapsgewijs afgezwakt. Het ziet ernaar uit dat Paus Benedictus XVI. met politici te maken zal krijgen die nu meer open staan voor een constructieve dialoog met de Kerk. Fidel Castro en zijn broer, Raúl Castro, die in 2008 het ambt van staatshoofd overnam, hebben in het voortraject van het bezoek vriendschappelijke woorden aan het adres van de Heilige Vader gesproken. Dit is een grote kans voor de Kerk op Cuba en voor de nieuwe evangelisatie van de Cubanen.

Projectcode: 216-06-19

Elke gift die wij ontvangen zal aan de beschreven of gelijksoortige projecten besteed worden om de pastorale activiteiten van Kerk in Nood mogelijk te maken.