Steun na een overstroming (Bosnië en Herzegovina)

Project
Zo'n ramp hadden de mensen in Bosnië en Herzegovina niet voor mogelijk gehouden. Het was meer dan 120 jaar geleden dat er een overstroming van deze omvang was geweest. Velen hadden het geweld van de vloedstromen onderschat en bleven in hun huizen, totdat
ACN-20140526bosherz09344

Project in Bosnië en Herzegovina
Zo’n ramp hadden de mensen in Bosnië en Herzegovina niet voor mogelijk gehouden. Het was meer dan 120 jaar geleden dat er een overstroming van deze omvang was geweest. Velen hadden het geweld van de vloedstromen onderschat en bleven in hun huizen, totdat zij zich op hun daken moesten verschansen. Er waren er die weigerden om haven en goed achter zich te laten, omdat zij in de Bosnische oorlog tussen 1992 en 1995 ook al alles verloren hadden. Bij hen scheuren de wonden van de oorlog weer open. Vooral voor oudere mensen is het heel erg om voor de zoveelste keer alles weer verwoest te zien worden.

Jeugdzielzorg
Pater Simo Marsic, jeugdzielzorger in het aartsbisdom Sarajevo en rector van het pastorale jongerencentrum "St. Johannes Paulus II" in Sarajevo, heeft ook wat positiefs te melden: "Het is indrukwekkend te zien, hoezeer de mensen – of ze nu katholiek, orthodox of moslim zijn – verbonden worden door het leed. De ramp heeft meteen veel echte solidariteit onder de bevolking te weeg gebracht.

Overwinnen van barrières
Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen de leden van de verschillende bevolkingsgroepen en godsdienstige gemeenschappen, hoewel er 21 jaar na het einde van de oorlog nog altijd veel spanningen zijn. Maar ten overstaan van de overstroming zijn die vergeten. Het is een genade van God dat de mensen in deze moeilijke omstandigheden de barrières overwinnen die de bevolkingsgroepen en godsdiensten scheiden." Pater Simi Marsic vertelt dat er in een plaats een heiligenbeeld uit de kerk naar buiten dreef. Een moslim vond het ergens op straat en bracht het terug, omdat hij wist dat het uit de katholieke kerk kwam.

Nood smeedt aaneen
"De nood smeedt de mensen hechter aaneen", schrijft de priester verheugd.
Desalniettemin is de nood heel erg hoog. Bovendien worden heel veel huizen door aardverschuivingen bedreigd. En dan is er nog eens het besmettingsgevaar door de dierenkadavers. Er kan nog niet worden overzien hoe ernstig de schade is die aan kerken en kerkelijke gebouwen is aangebracht". Alle 40 katholieke parochies van het aartsbisdom Sarajevo met ca.60.000 gelovigen zijn getroffen.
Kerk in Nood helpt het aartsdiocees Sarajevo met 50.000 euro.

Projectcode: 444-08-59

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.