Steun levensonderhoud van 26 religieuzen (Oekraïne)

Project
Het kan een wonder worden genoemd dat de Grieks-Katholieke Kerk in de Oekraïne nog bestaat. De kansen van de Kerk waren werkelijk minimaal, want in 1946 werd zij door de communisten verplicht opgeheven, en de bisschoppen, priesters en gelovigen werden...<
Kopie_van_201111101_001ukraine

Het kan een wonder worden genoemd dat de Grieks-Katholieke Kerk in de Oekraïne nog bestaat. De kansen van de Kerk waren werkelijk minimaal, want in 1946 werd zij door de communisten verplicht opgeheven, en de bisschoppen, priesters en gelovigen werden op gruwelijke en ruwe wijze vervolgd, zodat het aantal martelaren in de duizenden loopt. De Kerk bleef echter ondergronds verder leven, dankzij de moed, de inzet en de trouw van haar gelovigen en dankzij Gods genade.

Nog steeds, ook nu de tijden van vervolging eindelijk voorbij zijn, steunt "Kerk in Nood" de Kerk in Oekraïne, die nu, nadat zij in 1990 eindelijk de catacomben kon verlaten, zich er weliswaar met vol enthousiasme voor inzet om het kerkelijk leven weer op te bouwen, maar toch meestal over meer Godsvertrouwen dan financiële middelen beschikt. De priesters, religieuzen en leken zetten zich wel op voorbeeldige wijze in en gaan tot het uiterste om het onmogelijke mogelijk te maken, maar veel plannen kunnen alleen maar worden verwezenlijkt met financiële middelen uit het buitenland. Als je in de Oekraïne als "geldschieter" rondreist, dan vraag je je onherroepelijk af wie er eigenlijk het meest ontvangt: de mensen die onze hulp krijgen of wijzelf, door het voorbeeld, het frisse en levendige geloof, de creativiteit, het optimisme en de vreugde van het engagement van de gelovigen daar.

 

In totaal telt de Grieks-Katholieke kerk in de Oekraïne tegenwoordig 6 miljoen leden. In het westelijke deel van de Oekraïne zijn de Grieks-Katholieke christenen in de meerderheid, terwijl het Oosten een moeilijk diasporagebied is meteen klein aantal katholieken, dat wijdverspreid leeft. Het gebied was op extreme wijze uitgeleverd aan de sovjetisering en het daarmee verbonden atheïsme van de samenleving. Soms doen zich ook nu nog problemen voor met buren, zo schrijven de zusters, die in een appartement in een flatgebouw wonen. De buren hebben al verschillende malen de politie geroepen, en een klacht tegen de zusters ingediend wegens ordeverstoring door hun gebeden en liederen, maar tegen luid en op volle sterkte klinkende rockmuziek heeft niemand ooit protest ingediend.

 

In het aartsbisdom Kiev leven 19 religieuzen in dienst van God en de mensen. Zij zijn afkomstig uit vijf verschillende congregaties. Zij geven catechismusles in de parochies, zorgen voor oude mensen in de tehuizen voor ouderen, werken op kinderafdelingen in de ziekenhuizen en helpen priesters in de parochies.

 

Vooral hun werk met de jeugd is van belang. Want veel kinderen en jongeren, die de catechismuslessen en de kerkelijke vrijetijdsactiviteiten bezoeken, komen wel uit gelovige gezinnen, maar meestal is het geloof weinig ontwikkeld. Veel ouders weten net zo weinig van het geloof als hun kinderen. Een moeder zei eens tegen een priester: "Hoe moet ik mijn kinderen leren bidden, als ik zelf het Onze Vader pas van de televisie geleerd heb?" Het verlangen om meer over God te horen, is bij velen heel duidelijk aanwezig.

 

Vaak gebeurt het dat de ouders via hun kinderen de weg naar het geloof vinden.

 

Omdat de zusters hun belangrijke dienstwerk pro Deo verrichten en niet zelf in hun onderhoud kunnen voorzien, steunt "Kerk in Nood" hen met 13.000 euro.

 

Projectcode: 438-05-39

 

Elke gift die wij ontvangen zal aan de beschreven of gelijksoortige projecten besteed worden om de pastorale activiteiten van Kerk in Nood mogelijk te maken.