Steun levensonderhoud en werk "Hermanas Marianitas" (Bolivia)

Project
Op Haïti na is Bolivia het armste land van Latijns Amerika. Twee derde van de bijna 11 miljoen inwoners - waarvan de meerderheid behoort tot de inheemse Indiaanse bevolkingsgroep - leeft momenteel in armoedige omstandigheden en 40% van hen zelfs in wat w
20130523Bolivia003

Op Haïti na is Bolivia het armste land van Latijns Amerika. Twee derde van de bijna 11 miljoen inwoners – waarvan de meerderheid behoort tot de inheemse Indiaanse bevolkingsgroep – leeft momenteel in armoedige omstandigheden en 40% van hen zelfs in wat wordt beschouwd als extreme armoede. Ruwweg geschat is 83% van de bevolking katholiek. In het bisdom Cochabamba wonen meer dan anderhalf miljoen katholieken. Zij worden bediend door maar 130 bisdom priesters en ordegeestelijken – wat dus een verhouding geeft van één priester op 12.000 katholieke gelovigen. De gemiddelde oppervlakte van een parochie bedraagt ongeveer 442 km² – bijna het dubbele van een stad als Frankfurt in Duitsland.
In het Zuiden van het bisdom Cochabamba, in de regio Alto Pagador, werken vier zusters van de Congregatie van de Hermanas Marianitas (zusters Marialen) voor de pastorale zorg. Er heerst hier grote armoede en de werkloosheid is hoog. De medische voorzieningen zijn extreem simpel, er is geen stromend water en geen fatsoenlijke riolering. Veel vrouwen proberen in hun levensonderhoud te voorzien met illegale handel, terwijl de mannen die werk hebben, zwoegen op bouwplaatsen of als taxichauffeur werken. Maar de kosten voor het levensonderhoud stijgen voortdurend en zelfs als beiden, man en vrouw, werk hebben, is hun inkomen vaak nog niet hoog genoeg om hun gezinnen van te voeden. Er zijn veel gezinnen die wegens de overbelasting uit elkaar vallen.
Pastoor Marco Verberckt schrijft: "10 jaar lang hebben de zusters zich met hart en ziel aan de pastorale zorg van deze parochie gewijd, vooral in het Centrum Maria van Nazareth, waar zij vooral verantwoordelijk zijn voor de pastorale zorg. Zij zorgen vooral voor behoeftige kinderen en vrouwen en verstrekken tussen de middag maaltijden aan schoolkinderen. Zij geven catechismusles aan kinderen en jongeren en zij leiden en stimuleren de verschillende jongerengroepen en -missies."
Twee van de zusters geven ook les aan de plaatselijke school, maar het salaris dat zij ontvangen is niet genoeg om in hun eerste levensbehoeften te voorzien. En dus helpt Kerk in Nood met een bijdrage van 1160 euro om de zusters te helpen met de kosten van hun eerste levensbehoeften en hun dienstwerk, zodat zij kunnen doorgaan hun leven volledig in te zetten voor anderen.
Projectcode: 211-05-39
Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.