Steun gezinshulp Johannes Paulus II in Debbiyeh (Libanon)

Project
Libanon wordt al in de Bijbel genoemd. Koning Salomon bezong al de beroemde ceders van de Libanon (vgl. 1 Kon. 5, 13). Jezus zelf heeft het huidige Libanon betreden, en het is ook daar waar de eerste christelijke gemeenschappen zijn gesticht.
ACN-20140304libanon05808


Libanon wordt al in de Bijbel genoemd. Koning Salomon bezong al de beroemde ceders van de Libanon (vgl. 1 Kon. 5, 13). Jezus zelf heeft het huidige Libanon betreden, en het is ook daar waar de eerste christelijke gemeenschappen zijn gesticht.

Sociale problemen
Maar Libanon is ook een land dat veel heeft geleden, zoals de meeste landen van de Bijbel. De hele geschiedenis door hebben er gewapende conflicten gewoed. Maar het is vooral het recente verleden dat is doordrenkt van bloed. De burgeroorlog, die heeft geduurd van 1975 tot 1990, heeft 150.000 doden en 350.000 gewonden geëist, en enkele honderdduizenden mensen zijn naar het buitenland gevlucht. Sinds 2011 is de toestand verergerd wegens de oorlog in het buurland Syrië. Overal heerst geweld. Er worden zelfs terroristische aanslagen gepleegd, en op sommige plaatsen zijn de mensen bang voor ontvoeringen en andere gewelddaden. Daarbij komen ernstige sociale problemen, want ondertussen heeft dit kleine land met nauwelijks 4 miljoen inwoners minstens een miljoen Syrische vluchtelingen opgevangen. De economische, sociale en politieke situatie, en de veiligheidssituatie worden steeds precairder, en nog steeds proberen veel mensen het land te verlaten.

Leraressen van de vrede
Toen Paus Johannes Paulus II naar Libanon in mei 1997 kwam, loofde hij heel in het bijzonder de rol van de vrouwen en moeders als ‘ leraressen van de vrede ‘ et ‘ onvermoeibare deelnemers aan de dialoog tussen de verschillende groeperingen en generaties ‘. In zijn preek, zei de Paus : ‘ Geest van God, stort uw licht en uw liefde in de harten van de mensen, opdat allen onderling, in de gezinnen, buren onder elkaar, in steden en in dorpen en in de maatschappelijke organisaties zich met elkaar verzoenen! ‘

Centrum voor steun aan gezinnen
Het Centrum voor steun aan de gezinnen dat de naam draagt van deze grote Paus werd in het jaar 2000 gesticht in het maronitische bisdom Jounieh. Het werd door een Libanese mariale beweging die in 1988 was gestart, opgericht, omdat de stichtster de nood van de gezinnen en vrouwen zag. Het was een antwoord op de ‘grote problemen van onze samenleving, de problemen binnen onze gezinnen, de culturele kwesties, de economische, medische en opvoedingsproblemen die na de oorlog de kop op staken, en de spectaculaire stijging van het aantal scheidingen.’ Dit initiatief heeft onmiddellijk veel belangstelling gewekt. Tegenwoordig zijn er meerdere consultatiebureaus in het hele land die gezinnen helpen door middel van therapie, pastorale hulp en materiële ondersteuning, om hun persoonlijke nood te lenigen. Het Centrum voor steun aan de gezinnen Johannes Paulus II heeft zelfs vandaag nog meerdere vestigingen in Libanon. Elk jaar doen er ongeveer 300 gezinnen en 70 particulieren een beroep op de begeleiding door opgeleide sociale werksters en talrijke vrijwilligers. Ongeveer 500 kinderen en pubers doen mee aan de verschillende activiteiten van de centra. Het personeel krijgt een hoog gekwalificeerde opleiding aan de internationale Centra Johannes Paulus II, die over de hele wereld verspreid zijn en aan de deelnemers een opleiding op universitair niveau aanbieden.

Ondersteuning van het centrum
Kardinaal Robert Sarah, Voorzitter van de Pauselijke Raad ‘ Cor Unum ‘, heeft ons al eerder de laatste jaren als taak opgedragen het werk van het Centrum te ondersteunen. In een schrijven van 2012 schreef hij ons: ‘ Gezien het bezoek van de Heilige Vader, Benedictus XVI, aan Libanon, en als teken van zijn bezorgdheid en aandacht jegens de Libanese bevolking die jarenlang onder en oorlog gebukt is gegaan,..zouden wij u erkentelijk zijn als Kerk in Nood dit project financieel zou ondersteunen’. Dit jaar ondersteunt Kerk in Nood het werk van het Centrum Johannes Paulus II met een bedrag van 25.000 euro.

Projectcode: 326-00-39

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.