Project

Katholieken in BosniŽ en Herzegovina krijgen veel te maken met discriminatie. Het Johannes Paulus II jongerencentrum bemoedigt jongeren en werk aan verzoening.

Doneer voor dit project

Katholieken zijn een minderheid in Bosnië en Herzegovina met 14%. Al tijdens de oorlog in Bosnië, van 1992 tot 1995, werd de helft van de katholieke bevolking verdreven of gedwongen te emigreren. Maar zelfs vandaag verlaten veel katholieken het land, omdat ze weinig toekomst voor zichzelf zien vanwege de discriminatie waarmee ze worden geconfronteerd bij het zoeken naar werk, op school en in het sociale leven. De katholieke bisschoppen klagen al jaren dat katholieke Kroatische gezinnen die zouden willen terugkeren niet de steun krijgen waar ze recht op hebben. Tegelijkertijd is er een merkbare islamisering van de samenleving zichtbaar is in de vorm van de vele nieuwe moskeeën die worden gebouwd.

De katholieke Kerk werkt aan een betere toekomst door middel van projecten voor verzoening tussen etnische groepen en door haar scholen en liefdadigheidswerk voor mensen van alle etnische groepen. Een mooi voorbeeld van dit verzoeningswerk is het John Paul II centrum voor jongeren in Sarajevo, dat een reeks initiatieven biedt voor het bevorderen van interreligieuze en interkerkelijke dialoog. Elk jaar profiteren duizenden jonge mensen van het brede scala aan programma's dat door het centrum wordt aangeboden. Zij keren met veel energie en enthousiasme terug naar hun eigen parochies om van daaruit in hernieuwd geloof te werken aan een betere toekomst.

Het centrum biedt trainingen voor groepsleiders, spirituele oefeningen voor bevestigingskandidaten, vrijwillige helpers, misdienaren en jeugdgroepen, evenals oecumenische programma's waaraan jongeren van verschillende religies kunnen deelnemen. Samen leren zij verantwoordelijkheid te nemen voor een betere toekomst in de samenleving. De aanwezigen komen niet alleen uit het aartsbisdom van Sarajevo zelf, maar uit het hele land.

Daarnaast worden grote evenementen georganiseerd, bijvoorbeeld de grote pelgrimstocht met de jeugd naar het heiligdom van Onze-Lieve-Vrouw in Kondzilo, dat in mei van dit jaar opnieuw werd bezocht door meer dan 3.000 jongeren. Er is een muziekfestival, met moderne christelijke muziek en een kruisweg waarvoor honderden jongeren uit diverse parochies samenkomen per dekenaat.

Kerk in Nood steunt het waardevolle werk van dit jeugdcentrum, genoemd naar de heilige paus Johannes Paulus II, die zoveel genegenheid voelde voor jongeren en die tijdens zijn pontificaat voor het eerst de Wereldjongerendagen oprichtte.

Helpt u mee, zodat we dit centrum en zijn geestelijke nalatenschap kunnen voortzetten? Doneer dan via deze website of maak uw gift over onder vermelding van code 444-00-49. Uw gift gaat naar dit project of soortgelijke projecten in de regio.

Doneer voor dit project