Steun de opleiding van priesters

Project
Gezanten van God zullen altijd nodig blijven. Help mee in hun opleiding.
Scandiaconat3

Het Benedictus XVI-seminarie in Kendoumayah (Guinee-Conakry) kon een nieuw gebouwde kapel inwijden. Emeritus-Paus Benedictus XVI schreef bij die gelegenheid een groet aan de priesterkandidaten en bracht zijn eigen priesterroeping in herinnering.

De emeritus-Paus schreef: “In december 1944 moest ik me nog voor de dienstplicht melden. De sergeant van het regiment vroeg elke soldaat naar zijn toekomstig beroep. Ik zei dat ik priester wilde worden. De officier meende dat ik dan maar een ander beroep moest uitkiezen. In het nieuwe Duitsland zouden immers geen priesters meer nodig zijn. Ik wist echter dat het nieuwe Duitsland tot een eind zou komen en dat er, gezien de rampzalige verwoestingen, meer dan ooit priesters nodig zouden zijn.”

“Ook al is tegenwoordig de situatie heel anders”, zo gaat Benedictus XVI verder, “nog steeds geloven veel mensen dat er geen priesters meer nodig zijn. Dit beroep zou geen toekomst meer hebben. Wat een domheid. De priester is immers Gods gezant onder de mensen.”

In deze geest studeren 73 seminaristen aan het seminarie van Guinee-Conakry. De eerste diakens zijn gewijd. De eerste gezanten zullen binnenkort worden uitgezonden om te getuigen van Gods liefde. De wereld heeft die boodschap dringend nodig! Er zouden meer priesters opgeleid kunnen worden, maar er is te weinig plaats. Nu al slapen sommige seminaristen in de klaslokalen. Daarom willen wij helpen.

Meer dan 10% van alle seminaristen in de hele wereld worden door Kerk in Nood gesteund. In Papoea-Nieuw-Guinea zijn het er 17, in het aartsbisdom Portoviejo in Ecuador zijn het er 40, in Colombia 34, in Madagaskar 105 en aan het seminarie van de Basilianen in Oekraïne 49. Het zijn maar een paar voorbeelden. De toekomstige priesters zullen het aangezicht van de aarde vernieuwen dankzij een grondige academische vorming.

Helpt u ons mee om de seminaristen in de hele wereld te blijven steunen? Gezanten van God zullen altijd en overal nodig blijven. Bij voorbaat dank voor uw steun en gebed.