Steun bij de renovatie van het Mariaheiligdom Maria Radna (Roemenië)

Project
In het bisdom Timisoa (Temeschwar) staat de Kerk voor grote uitdagingen: rond 1990 heeft de meerderheid van de uit Duistland afkomstige inwoners het gebied verlaten en is naar Duitsland of Oostenrijk geëmigreerd. De parochies zijn daardoor leeggelopen en
ACN-20130902roemenie00492

In het bisdom Timisoa (Temeschwar) staat de Kerk voor grote uitdagingen: rond 1990 heeft de meerderheid van de uit Duistland afkomstige inwoners het gebied verlaten en is naar Duitsland of Oostenrijk geëmigreerd. De parochies zijn daardoor leeggelopen en velen moesten worden opgeheven. De mensen die zijn achtergebleven hebben echter een sterke band met de Kerk. Er leven daar 120.000 katholieken. De parochies liggen over een groot gebied verspreid. De 80 priesters, die deze gelovigen bedienen, zijn veel onderweg, om in de verschillende plaatsen de H. Mis op te dragen. Want er is maar weinig openbaar vervoer, en het is dan ook voor de meeste gelovigen moeilijk om naar een andere plaats naar de kerk te gaan, als er in hun parochie geen H. Mis is. Elke priester leest elke zondag drie tot viermaal de H. Mis.
De belangrijkste gebeurtenis in het jaar op geloofsgebied is de bedevaart naar Maria Radna, waar de Moeder Gods van de berg Carmel wordt vereerd. Deze bedevaart wordt al 300 jaar in documenten vermeld. Tussen Hemelvaart en het feest van de Rozenkrans op 7 oktober, vinden er de hele zomer bedevaarten plaats. "Elke gemeente heeft zijn eigen dag voor de bedevaart", vertelt bisschop Roos. "De bedevaart naar Maria Radna is voor de gelovigen het hoogtepunt van het jaar. Zij ervaren dan de gemeenschap van de gelovigen en keren gesterkt weer terug naar hun eigen parochies.".
Sinds 1990 komen er wel sekten uit Amerika naar Roemenië, maar in dit gebied zijn de mensen daar vrij resistent tegen. "De mensen verlaten hun gemeenschappen niet", zegt de bisschop. De Mariaverering speelt daarbij een grote rol.
Kerk in Nood helpt met 100.000 euro bij de renovatie van het heiligdom van Maria Radna.
Projectcode: 423-08-19
Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.