Steun bij de renovatie van het karmelietessenklooster in Karaganda (Kazachstan)

Project
Kazachstan - dat vroeger een in Centraal-Azië gelegen deel van de Sovjet-Unie was - is thans qua oppervlakte de op acht na grootste staat ter wereld. Er wonen hier echter maar 16 miljoen mensen. 47% van de bevolking hangt de islam aan, 46 % is Christen va
ACN-20150216Kazakhstan20277


Kazachstan – dat vroeger een in Centraal-Azië gelegen deel van de Sovjet-Unie was – is thans qua oppervlakte de op acht na grootste staat ter wereld. Er wonen hier echter maar 16 miljoen mensen. 47% van de bevolking hangt de islam aan, 46 % is Christen van verschillende confessies, vooral Orthodoxen (44 %). Er leven ongeveer 184.000 katholieken in Kazachstan. Zij hebben vooral Duitse wortels of zij zijn nakomelingen van naar Centraal-Azië gedeporteerde Oost-Europeanen, zoals Polen en Oekraïners, enz.

Nieuw klooster
In 1998 hebben zich op verzoek van de plaatselijk bisschop drie Poolse Karmelietessen in Karaganda gevestigd. Het gebouw waarin het nieuwe klooster moest worden ondergebracht, was een bouwvallige kleuterschool, die moest worden gesaneerd en verbouwd. Bovendien kwam er een kapel en werd er een extra verdieping gebouwd, waar de zusters ateliers hebben ingericht voor het bakken van hosties en het maken van gipsen heiligenbeelden. Oorspronkelijk was er ook een broeikas, waar de religieuzen bloemen kweekten voor de verkoop, maar er kwamen al spoedig goedkopere bloemen uit Tadzjikistan en Oezbekistan op de markt, en toen was de bloemenkwekerij voor de zusters niet meer rendabel.

Negen zusters
Thans leven er in het klooster negen zusters, van wie er vier uit Polen komen en vijf uit Kazakstan. In 2013 heeft de jongste van hen, Zuster Agnes Maria van het Goddelijk Hart, haar eeuwige gelofte afgelegd. Steeds opnieuw melden zich weer jonge vrouwen, die belangstelling hebben om in de orde in te treden. Zo is er een jonge vrouw die regelmatig een tijd in het klooster doorbrengt, maar zij moet vóór zij intreedt, nog haar beroepsopleiding afronden.

Dankbaar
Onze weldoeners hebben het Karmelietessenklooster vanaf de stichting steeds weer gesteund. De zusters zijn dankbaar voor deze hulp: "Wij zijn u ten diepste dankbaar voor alle materiële steun die u ons tot op heden hebt gegeven, en ook voor uw geestelijke ondersteuning door uw gebed. Wij verzekeren u dat wij dagelijks voor onze weldoeners bidden, en eens in de maand wordt voor deze intentie bij ons een H. Mis opgedragen."

Renovatie
Nu vragen de zusters echter nog eens om hulp, want toen het bouwvallige gebouw in een klooster werd omgebouwd, was het in Kazakstan heel erg moeilijk om aan bouwmaterialen te komen. Veel moest uit Polen worden ingevoerd. Daarom kon veel werk maar provisorisch worden uitgevoerd. Daarbij komt dat de temperaturen, die ‘s winters rond -40 liggen en ‘s zomers rond bij+40, de slijtage versnellen. Nu zijn dan ook al na 17 jaar renovatiewerkzaamheden noodzakelijk. Bovendien moet het gebouw worden geïsoleerd. Wij zouden de zusters met 17.000 euro willen helpen, zodat zij de meest urgente werkzaamheden kunnen uitvoeren.

Projectcode: 351-06-19

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.
Foto: Kerk in Nood/