Steun bij de aanschaf van nieuwe boeken voor de bibliotheek van het seminarie van Diamantina

Project
ACN-20150811BRAZI28983

Project in Brazilië

De naam van de stad Diamantina in de deelstaat Minas Gerais was geen toevallige keuze: hier werden in de 17e eeuw voor het eerst diamanten gevonden buiten het Aziatische continent. Daarvan zijn, zoals overal in de wereld, slechts enkele gelukkigen rijk geworden. Er zijn echter nog steeds een aantal mannen die nog altijd met een graafmachine diamanten voor het levensonderhoud van hun gezinnen proberen te vinden. Zij zijn weliswaar geen slaven meer, zoals hun voorvaderen, maar de zware arbeid levert hun nauwelijks iets op. De winst strijken anderen op, ook al worden er in de regio überhaupt nog zelden diamanten gevonden. Om de enkele hoog begeerde stenen aan de bodem te onttrekken, leven de mannen maandenlang in kampen in de bergen, terwijl de vrouwen en hun meestal talrijke kinderen in bittere nood achterblijven. Dit leidt tot verscheurde gezinnen, veel kinderen raken verwaarloosd. Verder zijn er weinig arbeidsmogelijkheden. Slechts enkelen profiteren van het toerisme. Anderen proberen het met het maken van ambachtelijk handwerk, maar de producten worden slecht verkocht. Voor de landbouw is de bodem, die zeer rotsachtig is, nauwelijks geschikt, en industrie is er tot op heden niet op een noemenswaardige schaal gevestigd.

Hoop voor de toekomst
De stad Diamantina is ook de zetel van het gelijknamige aartsbisdom. De aartsbisschop weet dat goede priesters noodzakelijk zijn om de armen te helpen een waardig bestaan op te bouwen. Want, zoals Jezus zegt in het Evangelie: „De mens leeft niet van brood alleen“. In het aartsbisdom, dat zich uitstrekt over een gebied van 47.000 km² en dus bijna half zo groot is als Portugal, zijn echter maar 60 priesters aanwezig op een inwonersaantal van 500.000. Wel is er hoop voor de toekomst door de roepingen: meer dan 40 jonge mannen bereiden zich op het priesterschap voor.

Boeken voor een goede opleiding
Maar het seminarie van het bisdom is net zo arm als de mensen in de regio. De seminaristen kunnen zelf de kosten voor hun opleiding niet opbrengen. Daarom maken zij zich nuttig in het seminarie door te poetsen, aan tafel te bedienen en andere klussen in huis op zich te nemen. Zij doen dat graag en met vreugde, maar het is slechts een kleine bijdrage om het seminarie te laten functioneren. Op het ogenblik is er vooral hulp nodig om het bestand van de bibliotheek van het seminarie te actualiseren. Want een goed uitgeruste bibliotheek is een van de voorwaarden voor een goede opleiding van de toekomstige priesters. Wij helpen met 3140 euro, zodat het seminarie de benodigde boeken kan aanschaffen.

Projectcode: 212-02-89

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van Kerk in Nood mogelijk maken.
Foto: Kerk in Nood