Steun apostolaat 32 zusters in Afrika

Project
Zusters dragen Afrika op hun rug en in hun hart. Enkele dagen geleden deed zuster Elisa Kidané volgende uitspraak: "De zusters en de moeders van Afrika dragen ons werelddeel op hun rug en in hun hart". Ze deed die vorige maand op de speciale bisschoppens
november2009tsjaad

Project in Tsjaad

Zusters dragen Afrika op hun rug en in hun hart

Enkele dagen geleden deed zuster Elisa Kidané volgende uitspraak: "De zusters en de moeders van Afrika dragen ons werelddeel op hun rug en in hun hart". Ze deed die vorige maand op de speciale bisschoppensynode voor Afrika in Rome. Die "zusters en moeders", dat zijn natuurlijk ook én vooral de lekenzusters in dienst van de Afrikaanse Kerk. Zusters staan in voor de fysiek en geestelijke gekwetste medemens. Het zijn zij, die zorg dragen voor de zieken, die wezen opvangen, die leven en delen met de armen. Zusters verkondigen het woord van God en leven er ook naar. Ze bewerken liefdevol Gods akker, zodat de graankorrel kan ontkiemen en vrucht dragen. Zusters delen en dragen met een glimlach de lasten die rusten op de menselijke schouders. Je vindt ze in scholen en opvanghuizen. Ze geven basiseducatie aan vrouwen, vormen catechisten en bereiden de gelovigen voor op de sacramenten. Ze geven troost, warmte en bemoediging en werken in stilte aan vrede en rechtvaardigheid.

Dit werk is ook de missie van de 32 zusters, die werken in het bisdom Sarh, dat ligt in het zuiden van Tsjaad. Ze behoren tot verschillende congregaties. De katholieke Kerk in Tsjaad is zeer jong. De eerste missionarissen kwamen pas aan in 1929. En de eerste autochtone priester werd pas gewijd in 1957. Voor de tweede moest men nog eens dertien jaar wachten. Met hun 56% vormen de moslims de grootste geloofsgemeenschap in het land. Waar 2 of 3 huizen samen staan, vind je al een moskee. Niettemin maken de katholieken toch ruim 20% van de bevolking uit. Vrouwelijke roepingen in Tsjaad zijn niet vanzelfsprekend. Meisjes zijn vaak ongeschoold en men gaat er eigenlijk vanuit dat ze een gezin zullen stichten.

Zuster Flavia van de zusters van Sint-Jozef schrijft ons het volgende: "De bevolking geeft ons heel veel liefde en respecteert ons. We voelen ons echt een deel van één en dezelfde familie, ook al zijn er verschillen in cultuur, levensomstandigheden en taal."

In haar brief lezen we ook over de regelmatig oplaaiende conflicten tussen de boeren en de veehoeders. Ze merkt op dat er vaak geen spoor is van gerechtigheid in dit conflict. Integendeel, hier geldt het recht van de sterkste. En de mensen kijken passief toe. Bovendien wordt de bevolking ook nog eens geteisterd door lange periodes van grote droogte, gevolgd door hevige, alles vernietigende stortregens. Als gevolg van de grote armoede gaan kinderen amper naar school en brengen hun tijd bij het vee door. Daardoor geraken die kinderen in een vicieuze cirkel van armoede en een gebrek aan opleiding dat weer verder leidt naar grotere armoede.

Zusters proberen de bevolking bewust te maken van deze situatie. Maar dat is niet gemakkelijk omdat de bevolking vast houdt aan de tradities en nieuwe ideeën met veel argwaan bekijkt. Voor de zusters is er nog veel werk aan de winkel.

De projectcode is 155-05-39
Elke gift die wij ontvangen zal aan de beschreven of gelijksoortige projecten besteed worden om de pastorale activiteiten van Kerk in Nood mogelijk te maken.