Sterkere rol voor katholieken in Indonesië

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
In Indonesië zijn eind dit jaar lokale verkiezingen. In honderden districten, provincies en regeringen zullen er hierdoor kansen ontstaan voor katholieken en de Kerk om zichzelf en de waarden die zij vertegenwoordigen een plaats te geven in het politieke

In Indonesië zijn eind dit jaar lokale verkiezingen. In honderden districten, provincies en regeringen zullen er hierdoor kansen ontstaan voor katholieken en de Kerk om zichzelf en de waarden die zij vertegenwoordigen een plaats te geven in het politieke en openbare leven van het land. Met het oog hierop hebben de katholieke bisschoppen, na jaren aan de zijkant te hebben gestaan, besloten katholieken aan te zetten om zich verkiesbaar te stellen en een rol te spelen in het bestuur van het land. Afgelopen vrijdag was er op het kantoor van de bisschoppen een seminar geleid door de secretaris van de Commissie voor het Lekenapostolaat van de bisschoppenconferentie, Guido Suprapto. Bedoeling van het initiatief was de katholieke zin voor het burgerlijke en culturele leven te versterken in verschillende organisaties en verenigingen, die een rol spelen in het verkondigen van de boodschap van hoop en verandering in de samenleving en de politiek.

Er zullen op 8 december verkiezingen gehouden worden in 8 provincies, 26 lokale overheden en 170 districten. De verkiezingen zijn een fundamentele test om de plaats van christenen in het publieke leven te evalueren. De bijeenkomst van vorige week vrijdag had onder meer tot doel de zichtbaarheid van katholieke politici en bestuurders die zich voor diverse posten verkiesbaar stellen, te vergroten.
De lokale Kerk ondersteunt de politieke rol die katholieken na hun verkiezing kunnen spelen en hoopt dat enkelen van hen een vooraanstaande plaats kunnen bemachtigen in nationale politieke partijen. Tegelijkertijd leeft de hoop dat de katholieke kandidaten met één stem spreken en zich niet verliezen in rivaliteit om de macht te veroveren. Ook Tommy Legowo, een bekende analist van het Centrum voor Strategische en Internationale studies (CSIS), was aanwezig op de bijeenkomst. Hij drong er bij de katholieke politici op aan ‘sterk, slim en verantwoordelijk" te zijn in het verspreiden van de boodschap en waarden van de Kerk in de samenleving. In het voornamelijk islamitische Indonesië is 5,7 procent van de bevolking christelijk en 3,6 procent katholiek. Niettemin spelen de katholieken een actieve rol. In de loop van de jaren hebben zij bijgedragen aan de ontwikkeling van het land en een grote rol gespeeld in noodgevallen, zoals tijdens de verwoestende overstromingen in januari 2013.

Bron: (AsiaNews)

Foto: internationaal.pvda.nl