Sri Lanka : Misintenties voor 29 kloosterpriesters

Project
De Sri Lankaanse "gekke monnik" Anthonipillai richtte begin vorige eeuw een congregatie op die tegen het heersende kastenstelsel inging. De contemplatieve congregatie zet zijn werk voort.
ACN-20170426-53579

Toen Bastiampillai Anthonipillai in 1886 in de buurt van Jaffna (het huidige Sri Lanka) werd geboren, gaf men de ziekelijke zuigeling amper een kans om te overleven. Hoewel hij pas op 78-jarige leeftijd overleed, sukkelde hij zijn hele leven lang met een zwakke gezondheid. Als jonge man wou hij wegens de problemen met zijn gezondheid eerst eigenlijk afzien van het priesterschap. Maar toen hij op een dag in het evangelie de zin: “Wie achter Mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en Mij volgen” (Matteüs 16,24) las, volgde hij Gods roep met heel zijn hart. Zijn zwakke gezondheid weerhield hem er ook niet van om een bijzonder streng leven van boetedoening en ascese te leiden en ’s nachts slechts twee tot drie uur te slapen. Hij werd de stichter van de eerste inheemse contemplatieve mannelijke kloosterorde, de rosarianen, waaruit later ook een vrouwelijke tak ontstond.

Negeerde kastensysteem
Pater Thomas, de naam waarmee hij als monnik door het leven ging, koos voor zijn nieuwe congregatie het motto: “Wij zijn dwaas omwille van Christus” (1 Korintiërs 4,10). Hij verwierf inderdaad zowel onder de hindoes als onder de christenen bekendheid als de “gekke monnik”. Voor zijn tijdgenoten was het immers onbegrijpelijk en nagenoeg ongehoord dat hij het kastensysteem totaal negeerde en leden van alle kasten in zijn kloosterorde opnam. Hoewel die aanpak destijds nog op grote weerstand stuitte, liet hij zelfs niet toe dat in zijn gemeenschap het woord “kaste” in de mond werd genomen.

Inheemse congregatie
Tegenwoordig telt de mannelijke tak van de rosarianen 25 kloosters, voornamelijk in Sri Lanka en in India. Aangezien het om een arme inheemse congregatie gaat, ondersteunt Kerk in Nood de kloosterbroeders zowel in Sri Lanka als in India altijd opnieuw met allerhande projecten, bijvoorbeeld met misintenties. Dit jaar willen wij elk van 29 kloosterlingen in Sri Lanka helpen met misintenties ter waarde van € 500, waardoor zij hun contemplatieve werk kunnen voortzetten.

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling voor gift : 312-06-masses Sri Lanka