Sri Lanka: massaslachting dreigt onder burgers

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Meer dan 100.000 mensen in het noordelijk deel van Sri Lanka worden met "totale uitroeiing" bedreigd. Dat schrijft bisschop Savundaranayagam in een brandbrief aan president Mahina Rajapaksa.
ltte-200-x-131

Meer dan 100.000 mensen in het noordelijk deel van Sri Lanka worden met "totale uitroeiing" bedreigd. Dat schrijft bisschop Savundaranayagam in een brandbrief aan president Mahina Rajapaksa.

In zijn brief beschrijft de bisschop hoe regeringstroepen en de laatste eenheden van de Tamil Tijgers (LTTE) zich opmaken voor de laatste veldslag. De bisschop van Jaffna stuurde een kopie van zijn brief naar de internationale katholieke hulporganisatie Kerk in Nood. Na een succesvol offensief na een jarenlange burgeroorlog maakt het regeringsleger zich op om de rebellenbeweging van de Tamil Tijgers de genadeslag toe te brengen. De bisschop vreest dat de burgerbevolking zwaar getroffen zal worden als de laatste strijd zich zal afspelen in een smalle corridor aan de kust die ooit was ingesteld als veilige zone. De bisschop vreest dat de strijd, die verbeten zal zijn, het gevaar meebrengt van "een totale uitroeiing van de burgers". "Omdat de situatie zo ernstig is vragen wij u dringend om een snelle en krachtige actie om te beantwoorden aan de acute behoefte aan veiligheid van de burgers." De brief, die ook is verstuurd aan de leider van de LTTE, roept beide partijen op samen te werken om de bevolking zo snel mogelijk uit de gevarenzone te evacueren. De bisschop bekritiseert het Srilankaanse leger vanwege eerdere weigering burgers te evacueren en af te zien van het gebruik van zware wapens in dichtbevolkte gebieden.

Concreet stelt de bisschop een staakt-het-vuren voor en hulp van VN-waarnemers die kunnen toezien op een correcte gang van zaken. Ook vraagt hij om onmiddellijke voedselhulp.

Bisschop Savundaranayagam geldt als een groot criticus van de burgeroorlog die sinds begin jaren tachtig al aan meer dan 70.000 mensen het leven heeft gekost.

Bron: KN/ACN