Spectaculaire Groei van de Kerk in Noord-Oost India

Project
Bisschop van Miao bezoekt het Nederlandse kantoor van Kerk in Nood.Mgr. George Pallipparambil heeft het kantoor van Kerk in Nood bezocht om te vertellen over de situatie in zijn jonge bisdom Miao. Dit jonge bisdom in Noord-Oost-India ligt ingeklemd tuss
IMAG0030_small

Bisschop van Miao bezoekt het Nederlandse kantoor van Kerk in Nood

Mgr. George Pallipparambil heeft het kantoor van Kerk in Nood bezocht om te vertellen over de situatie in zijn jonge bisdom Miao. Dit jonge bisdom in Noord-Oost-India ligt ingeklemd tussen Tibet, China en Myanmar. Hoewel het bisdom pas 5 jaar bestaat behoort het percentage Katholieken er tot het hoogste van India. Er vind een spectaculaire groei van de Kerk plaats.

Begin van Christendom in Arunachal Pradesh

Dit gebied van Miao en omgeving had tot laat in de negentiger jaren van de vorige eeuw beperkingen voor andere religies dan het Hindoeïsme. Toch is in dit bisdom in zo’n korte tijd al 15% van de bevolking Katholiek.

Aan de begin van de evangelisatie in dit gebied staan 7 jongens centraal. Omdat er in het gebied van het bisdom Miao in de jaren 70 door de overheid geen Bijbels en Bijbelscholen waren toegestaan gingen de 7 jongens uit het dorp Borduria naar een Bijbelschool in de naburige deelstaat Assam. Tijdens de vakantie vertelden ze vol geestdricht in hun dorp van wat ze geleerd hadden. Toen ze aan het einde van de vakantie weer terug naar school gingen waren er 900 dorpelingen die zich bekeerd hadden en zich wilde laten dopen. Sindsdien is de evangelisatie door de leken verder gegaan en zijn er veel mensen Katholiek geworden. Ondanks een verbod van de overheid, werd er gedoopt, kleine kerken van bamboe gebouwd en Bijbels gesmokkeld uit de naburige deelstaat Assam. Alles gebeurde in het grootste geheim.

De huidige missie in het bisdom vind nog steeds voor het grootste deel door leken plaats. De bisschop stelt ook duidelijke doelen aan de evangelisatie. Nadat er in 2000 een heel dorp katholiek was geworden stelde Fr. George, toen nog geen bisschop, als doel dat er binnen vijf jaar 5 nieuwe dorpen Katholiek moesten zijn. Dit doel is zelfs in 3 jaar gerealiseerd en binnen 5 jaar was de oprichting van het bidsom Miao een feit.

In het huidige bisdom Miao is 15% van de bevolking Katholiek en in sommige gebieden is dit percentage zelfs 50%. Er zijn 59 priesters (waarvan 8 diocesaan) en 84 zusters actief in het gebied. Het jonge bisdom wordt door de kerk als voorbeeld gesteld voor de andere bisdommen in India. Zo zal er binnenkort in Miao een nationale katholieke jongerenbijeenkomst zijn waar zeker 20.000 jongeren verwacht worden.

Moedig optreden bij mishandelingen en doodsbedreigingen

De katholieken in het bisdom hebben het niet eenvoudig en worden door verschillende groepen bedreigt. Er is een langlopend conflict tussen de bisschop en de regering van de deelstaat over het eigendom van het land waar de kathedraal op gebouwd is. Deze kathedraal is overigens een eenvoudige kleine kerk omdat er niet genoeg geld is om een grote kerk te bouwen. De grond is aan het bisdom geschonken waarna met de bouw van de kerk begonnen werd. Tijdens de bouw hebben ambtenaren de bouw verschillende keren stilgelegd. Steeds wist bisschop George de bouw weer op te starten. Zelfs nu de bouw van de kerk voltooid is, is het eigendom van land nog niet geregeld. "Maar dat is niet erg", zegt de bisschop, "iedereen weet dat het land van de katholieke kerk is. Er is immers een Katholieke Kerk op gebouwd."

Een andere ernstige situatie was de mishandeling van verschillende lekenleiders door een kolonel van het leger. Na iedere mishandeling liet hij de persoon papieren ondertekenen waarin stond dat er niets was gebeurd. Op een dag werd de bisschop door deze kolonel met 20 militairen ingesloten en bedreigd met mishandeling. Hij heeft toen moedig gereageerd en duidelijk gemaakt dat hij het aan de superieuren van deze kolonel zou melden en dat hij hier problemen mee zou krijgen. De kolonel heeft de bisschop ongedeerd laten gaan. Later werd de kolonel overgeplaatst.

De gelovigen in het gebied hebben naast de beperkingen en bedreigingen van de Hindu-regering ook veel last van protestante sekten. Een voorbeeld hiervan is dat bisschop George op een dag bij een bezoek aan enkele dorpen met de dood werd bedreigd door militante baptisten. Ze maakte hem duidelijk dat hij geen dorpen meer mocht bezoeken. Het dappere antwoord van de bisschop was dat hij zich daaraan zou houden maar dan voortaan in de dorpen picknicks zou gaan houden en die dan zou laten volgen door de heilige mis.

Groei van Katholieke Kerk

Mgr. George geeft aan dat de reden voor de groei van de Katholieke Kerk in de deelstaat Arunachal Pradesh en het bisdom Miao mede ligt aan de omgang van de Kerk met de bevolking en hun cultuur. De stammen in Noord-Oost India zijn van Mongoolse afkomst en hebben een eigen cultuur en gebruiken. Ze voelen niets voor het Hindoeïsme dat de regering hen probeert op te leggen. Ook het kastenstelsel is hen vreemd. De Protestantse sekten hebben geprobeerd hun cultuur af te nemen en te veranderen. Zo werden bepaalde culturele feesten verboden. De Katholieke Kerk is de enige die de mensen aanmoedigt en helpt om hun cultuur te behouden. Ze doet dit door de locale taal en cultuur te promoten en door scholing. Omdat taal een wezenlijk onderdeel van de cultuur is promoot de Kerk deze door de Bijbel en liedbundels te vertalen in de lokale talen. Deze vertalingen zijn vaak de eerste geschreven teksten in de lokale taal.

Een oude pater van de Salesianen, die oorspronkelijk uit de regio komt, is het levende voorbeeld van de promotie van de eigen cultuur. Als jongere kwam hij in 1930 in contact met Italiaanse Salesianen die hem naar school stuurden in Shillong, twee deelstaten zuidelijk van Miao. Hij bleek bijzonder intelligent te zijn, ronde zijn school af en sloot zich aan bij de Salesianen. Daarna ging hij voor studie en later als bijbelwetenschapper naar Rome en Israël. Hij spreekt beter Hebreeuws dan de gemiddelde Israëliër. Nu hij terug is in zijn geliefde vaderland is het zijn levensdoel de Bijbel in elke lokale taal van Noord-Oost India te vertalen. Daarmee is hij erg belangrijk voor het behoud van de cultuur van de stammen in de regio en voor de verspreiding van het evangelie onder hen.

Bisschop onder de mensen

Bisschop George is er zich erg bewust van dat zonder de grote inzet van de leken in de kerk van Miao er niet zoveel gelovigen zouden zijn. De Katholieke Kerk in Miao is begonnen met 7 leken en de missie wordt nog steeds voor het grootste deel door leken gedragen. "Het gaat om de gemeenschap van gelovigen waarvan het grootste deel uit leken bestaat," De bisschop leeft net zoals de mensen in noordoost India zeer eenvoudig en is met weinig tevreden. Op dit moment heeft hij geen bisschopshuis, maar een simpele pastorie die voor iedereen openstaat en waarvan de deur nooit op slot is. Zoals hij zelf zegt, "omdat ik een bisschop van Miao ben moet ik ook leven zoals de mensen van Miao."

Projectcode: 317-00-00

Elke gift die wij ontvangen zal aan de beschreven of gelijksoortige projecten besteed worden om de pastorale activiteiten van Kerk in Nood mogelijk te maken.