Sombere situatie voor Christenen onder Kim Jung-un in Noord-Korea

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Sinds Kim Jong-un zijn vader, Kim Jong-il heeft opgevolgd is er, onder zijn leiding, aanhoudende hongersnood en zijn er nog steeds vervolgingen van Christenen, ook al heeft hij wel een...
North-Korean-Christians-Praying

Sinds Kim Jong-un zijn vader, Kim Jong-il heeft opgevolgd is er, onder zijn leiding, aanhoudende hongersnood en zijn er nog steeds vervolgingen van Christenen, ook al heeft hij wel een aantal beperkingen opgeheven zoals het verbod op Westers voedsel en het aantal mobiele telefoons dat in omloop mag worden gebracht.

Volgens de nieuwe berichtgeving van het Internationale Instituut voor onderzoek naar voedselbeleid is de huidige Noordkoreaanse hongersnood erger dan in 1990. Het rapport met een graadmeter van honger in de wereld in 2012, dat 120 landen omvat, laat een stand zien van 19, hetzelfde als vorig jaar. De graadmeter is gebaseerd op gegevens uit 2005 tot en met 2010. Terwijl de notering voor andere landen verbeterde, is de situatie in Noord-Korea met 21 procent verslechterd. In 1990 was de stand nog 15.7.

Het cijfer 0 geeft aan dat er geen gevallen van hongerdood zijn en een score van 100 betekent dat de hele bevolking honger lijdt. Bij 10 vindt men de situatie zorgelijk. Het Instituut beweert dat Noord-Korea er niet in is geslaagd de hongerdood te laten verdwijnen omdat het land de verkeerde politiek volgt in de landbouw, de voedselvoorziening en de gezondheidszorg.

De ambtstermijn van de overleden Kim Jong-il werd gekenmerkt door hevige vervolgingen van Christenen, zoals het gevangen zetten van meerdere generaties van een gezin voor de overtreding van één enkel gezinslid. Ook vinden nog verschillende executies plaats. Christelijke gelovigen en de drie opvolgende generaties van hun gezin kunnen levenslang krijgen alleen maar omdat ze een bijbel in hun bezit hebben.

Men heeft niets vernomen over verbetering van de situatie van de Christenen in het land. Er is geen reden om aan te nemen dat er iets veranderd is. Het regime houdt nog altijd 70.000 Christenen opgesloten in wat eigenlijk concentratiekampen zijn.

Ondertussen wordt gemeld dat de geheime dienst de verantwoordelijkheid voor de grensbewaking heeft overgenomen van het leger. Zij betrappen smokkelaars en dwingen hen te spioneren in Christelijke netwerken in China, en dan vooral in die groeperingen die banden hebben met Noordkoreaanse vluchtelingen.

Gebed voor thuis:

Gelukkig is hij die geholpen wordt door de God van Jacob, wiens hoop is gevestigd op God onze Heer, de schepper van hemel en aarde, van de zee en van alles wat daarin is. De eeuwig trouwe Heer, die recht doet aan de onderdrukten en brood verschaft aan wie hongerig zijn. (Psalm 146,7)

Hemels vader, wij danken U omdat U onze eeuwig trouwe God bent, de schepper van hemel en aarde die over alles heerst.

Laat ons, nederig, voor Uw glorietroon verschijnen, het land Noord "Korea, een volk dat door U bemind wordt, naar U opheffend. Barmhartige God, wilt voorzien in voedsel voor de hongerigen en de onderdrukten en wilt hen van hun juk en

hun last bevrijden zodat de 70.000 gevangen Christenen vrij mogen komen.

Heer God, we bidden voor een snelle verandering in het land, zodat Uw licht mag schijnen in de duisternis en de mensen daar mogen leven in vrijheid, zonder angst, dat er overvloedig voedsel mag zijn en geen corruptie meer en geen vervolgingen.

Dat Uw vrede en gerechtigheid mogen heersen in dit land, dat bidden wij in Jezus" naam. Amen.

Bron: Christian Solidarity Worldwide