Soedanese bisschoppen zijn gechoqueerd

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
De katholieke bisschoppen van Soedan en Zuid-Soedan hebben de inwoners van de twee landen op het hart gedrukt hun diversiteit te erkennen en vijandschap te vermijden. "Wij juichen dat toe wat diversiteit versterkt en grenzen verzwakt. Wij moeten ons...
20140204Soedan01

De katholieke bisschoppen van Soedan en Zuid-Soedan hebben de inwoners van de twee landen op het hart gedrukt hun diversiteit te erkennen en vijandschap te vermijden. "Wij juichen dat toe wat diversiteit versterkt en grenzen verzwakt. Wij moeten ons inspannen om bij te dragen aan de notie dat we een natie zijn waarin we onze identiteit delen, rijk aan cultuur, gezegend door verschillen. Dat moet gevierd worden," zeggen de bisschoppen. De boodschap van de bisschoppen was vervat in een pastorale brief na een bijeenkomst van 21 tot 31 januari in Juba, de hoofdstad van Zuid-Soedan.

Terwijl ze het geweld in Zuid-Soedan veroordelen, schrijven de bisschoppen dat ze "gechoqueerd zijn over de gebeurtenissen die de nieuwe natie getroffen hebben sinds december 2013". Tegenover dit geweld zeggen ze niet te kunnen zwijgen. "Wij spreken in naam van diegenen die tegen ons gesproken hebben, mensen die gevlucht zijn en behoeftig," schrijven ze. "We spreken in naam van de zwijgende slachtoffers van onze twee naties. Geweld is de dagelijkse praktijk van zoveel van onze mensen in Zuid-Soedan, Darfur, het gebergte van Nuba, Abyei en de Blauwe Nijl," stellen de bisschoppen.
De bisschoppen dringen er bij alle strijdende partijen op aan de wapenstilstand te respecteren die onlangs is gesloten om zo verdere gevechten te vermijden. "We zijn getuigen geweest van dingen die nooit zouden moeten plaatsvinden op het grondgebied van onze staat. Broeders vochten tegen broeders, wat leidde tot zoveel onnodige doden, de vlucht van individuen en gemeenschappen naar buurlanden en verschrikkelijke vernielingen."

"Wij roepen alle gewapende groepen op, zowel aan de zijde van de regering als de oppositie, formeel of informeel, om internationale normen voor gewapende strijd te respecteren. Dat betekent respect voor en bescherming van burgers, waardige behandeling van krijgsgevangenen en het achterwege laten van buitenrechtelijke executies." De bisschoppen roepen iedereen op mee te bouwen aan een staat op basis van "democratische principes van dialoog, inclusiviteit en respect voor diversiteit". Tegelijkertijd zeggen de bisschoppen toe mee te helpen aan de zware taak om het land weer op te bouwen.
"We verplichten onszelf onze bijdrage te leveren aan de herbouw die in onze nieuwe staat nodig is," zweren de bisschoppen. "Laten we onze natie niet bouwen op zand, maar op de stevige grond van waarheid, gerechtigheid, verzoening, diversiteit en vrede. En op basis van de Evangelische waarden die opgetekend zijn in de katholieke sociale leer."

Bron: CISA
Foto: vorige.nrc.nl