Soedan opent Deur van Barmhartigheid

vrijdag, 19 februari 2016
Nieuws
"Het bijzondere Jaar van Barmhartigheid kan vluchtelingen kracht geven om vergiffenis te schenken", zegt een Soedanese bisschop.
ACN-20150714-27280

In een gesprek met de internationale hulporganisatie Kerk in Nood, zei Mgr. Daniel Adwok van Khartoem dat het Jubeljaar van Barmhartigheid ertoe kan bijdragen dat de zwaarste slachtoffers van de heersende burgeroorlog in Zuid-Soedan vrede vinden door het schenken van vergiffenis. Tijdens het Heilig Jaar worden christenen ertoe aangezet om zich te richten op de barmhartige God en worden ze aangemoedigd om te reflecteren over hun geloof.

Mgr. Adwok zei: “Vele vluchtelingen zijn gekwetste mensen, velen zijn getraumatiseerd maar we zouden graag hebben dat ze door het leven gaan als échte mensen en niet als personen die wraak willen nemen of de wapens willen opnemen om te gaan vechten. Ik vind het een grootse oproep van de Paus en ik ben er zeker van dat de mensen de oproep zullen beantwoorden.”

Geen burgerrechten voor vluchtelingen
Het conflict in Zuid-Soedan heeft meer dan anderhalf miljoen mensen op de vlucht gejaagd in de 12 maanden die volgden op het uitbreken van de oorlog in 2011. Volledige dorpsgemeenschappen vluchtten naar het naburige Soedan op zoek naar een veilige schuilplaats in één van de door de overheid gecontroleerde vluchtelingenkampen. Hoewel de kampen een veiliger alternatief zijn voor het geweld in het zuiden houdt Mgr. Adwok vol dat het leven moeilijk blijft voor de vluchtelingen.

“Het is zeker zo dat de christenen die er verblijven niet aangevallen worden maar omdat ze niet als Soedanezen worden beschouwd, betekent het ook dat ze geen rechten hebben. Ze hebben niets. Je kunt op elk moment je burgerschap verliezen.”

Parochies staan leeg
Mgr. Adwok sloot zich aan bij de andere bisschoppen van Soedan en Zuid-Soedan in Rome afgelopen maand, waar ze door Paus Franciscus ontvangen werden die met hen praatte over de toestand in hun bisdommen. Tijdens de ontmoeting beklemtoonde de Paus het belang van de vorming van catechisten omdat vele christenen over het land werden verspreid na de afscheiding van Zuid-Soedan. Mgr. Adwok zei: “Er zijn nu nog altijd parochies die leeg staan. Ze hebben geen catechisten. Dat is één van de zaken die de Paus aan de bisschoppen van Soedan en Zuid-Soedan wou duidelijk maken.”

In een poging om het groeiend aantal christelijke vluchtelingen te bereiken werden uit vier verschillende vluchtelingenkampen leken-missionarissen uitgekozen die van de Paus het recht verkregen om catechese te geven en de boodschap van barmhartigheid te verkondigen.

Bisschop Daniel Adwok zei dat het idee een heel mooie manier is om de christenen aan te spreken die de gevolgen dragen van de burgeroorlog. Hij zei: “Zeg hen dat je ze het hen vergeeft – misschien zullen ze het horen. Het kan zijn dat het aan hen voorbijgaat, maar we moeten het verankeren via hun geloof, het geloof in Jezus Christus onze Heer, die gekomen is als onze Redder, en je moet hen zeggen dat hij ons uitnodigt om Zijn barmhartigheid en medeleven te tonen aan onze broeders en zusters die ons misschien kwaad hebben aangedaan – Ik denk dat dit een groots geschenk is.”

Kerk in Nood steunt scholen
Via het nieuwe schoolprogramma “Save the saveable” in het aartsbisdom Khartoem, helpt Kerk in Nood kwetsbare kinderen die getroffen zijn door het conflict. Kerk in Nood hielp drie parochieschooltje in randgemeenten van Khartoem met financiële steun voor leraren en schoolgeld voor de kinderen die zich anders geen onderwijs zouden kunnen veroorloven.

Mgr. Adwok bedankte Kerk in Nood voor de hulp aan Soedan en Zuid-Soedan en vroeg aan de weldoeners om te blijven bidden voor vrede. “Het gebed verenigt ons en houdt ons waakzaam voor vrede en voor de toestand waar anderen zich in bevinden. Als we naar de oproep van de Heer luisteren en Hem blijven om bijstand verzoeken, dan komt de dag dat we allen samenzijn snel dichterbij.”