Situatie vluchtelingen Sri Lanka dramatisch

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
De humani­taire situatie in de Sri Lankaanse vluchte­ling­en­kampen is een half jaar na het einde van de burger­oor­log nog steeds drama­tisch slecht. Dat meldt Kerk in Nood.
sri-lanka-fluechtlinge-c-kirche-in-not-2

De humanitaire situatie in de Sri Lankaanse vluchtelingenkampen is een half jaar na het einde van de burgeroorlog nog steeds dramatisch slecht. Dat meldt Kerk in Nood.

Volgens de coördinator voor hulp aan Sri Lanka sterven in sommige vluchtelingenkampen dagelijks mensen aan ziekten en ondervoeding. Kerk in Nood heeft daarom besloten om opnieuw noodhulp naar het eiland te sturen, hoewel zij zich normaliter vooral richt op zielzorgelijke hulp.

Oproep

Aanleiding is een hulpkreet van een priester uit het noordwestelijke bisdom Mannar. Hij werkt als zielzorger in een vluchtelingenkamp een heeft zich tot Kerk in Nood gewend omdat hij niet langer werkloos wil toezien "bij het dagelijkse sterven".

Gezien de aanhoudende humanitaire catastrofe in de kampen geeft Kerk in Nood gehoor aan de oproep van paus Benedictus XVI aan de internationale gemeenschap om het land meer steun te geven bij het te boven komen van de burgeroorlog. De paus hield afgelopen woensdag tijdens de algemene audiëntie een helder pleidooi voor het land.

Kerk in Nood wil in de toekomst vooral projecten steunen die erop gericht zijn de vrede in het land te herstellen. Dergelijke projecten krijgen prioriteit zodra de nood in de vluchtelingenkampen gelenigd is.

Verwoesting

Dit voorjaar werd na 26 jaar burgeroorlog de strijd beslecht in het voordeel van de regeringstroepen. Sindsdien hebben ook veel vluchtelingen naar hun woonplaatsen kunnen terugkeren.Sommige streken zijn echter zo verwoest door het oorlogsgeweld dat de burgerbevolking nog niet terug kan keren. Bisschop Thomas Savundaranayagam van Jaffna heeft gemeld dat alleen al in zijn bisdom acht parochies volledig zijn verwoest. De meeste priesters werken in de vluchtelingenkampen. Naast pastorale taken bekommeren zij zich ook om de voedselvoorziening en medische verzorging van de vluchtelingen.