Situatie Syrië verslechtert met de dag

dinsdag, 18 augustus 2015
Nieuws
De situatie in Syrië verslechtert elke dag verder. Dat zegt de overste van de Salesianen van Don Bosco in het Midden-Oosten, pater El Rai.
20120806_syrie01

De situatie in Syrië verslech- tert elke dag verder. Dat zegt de overste van de Salesianen van Don Bosco in het Midden-Oosten, de uit Aleppo afkomstige Pater El Rai.

Tegenover het Italiaanse Katholieke persbureau SIR verklaarde El Rai dat zijn ordegenoten in Damascus en Aleppo vanwege de zorg voor binnenlandse vluchtelingen niet meer aan hun gewone taken toekomen.

De situatie is "zeer ernstig en gevaarlijk", aldus de Pater. Overal heerst "chaos". De overste van de Salesianen schaart zich achter de oproep van Paus Benedictus XVI een "eind te maken aan het bloedvergieten" het diens appel op de internationale gemeenschap een "politieke oplossing" voor het conflict in Syrië te zoeken.

 

"Dramatisch"

De in Aleppo woonachtige Syrische Franciscaan Pater Edouard Tamer schetst in een interview met SIR een dramatisch beeld van de situatie in zijn woonplaats: "Aleppo is verlamd, bussen rijden niet meer en wie met de auto op zoek gaat naar levensmiddelen doet dit met de grootste angst en in uiterste voorzichtigheid. Er zijn slechts een paar supermarkten en winkels open die nog brood en andere levensmiddelen hebben. De meeste winkels en bedrijven gesloten zijn, er is geen werk."

Als die situatie voortduurt ontstaat er een "humanitaire noodsituatie", aldus pater Tamer: "Degenen die kunnen verlaten de stad uit, maar de meesten blijven – zowel christenen als moslims."

 

Vrees voor geweld

De 74-jarige Franciscaan wijst erop dat de christenen zich grote zorgen maken, met name vanwege het "geweld door criminele bendes", maar ook vanwege de aanwezigheid van islamitische militanten binnen het vrije Syrische leger. "Er is momenteel geen specifiek nieuws over geweld tegen christenen, en we hopen dat in de toekomst ook niets gebeurt."

 

De christenen willen voor alles een dialoog om tot een €‹€‹"politieke oplossing" te komen: "Wij veroordelen alle vormen van bloedvergieten, wie ze ook heeft gepleegd. Het is noodzakelijk dat de buitenlandse machten stoppen met het leveren van wapens aan beide partijen."

 

Verzoeningsbeweging

De uit de samenleving zelf voortgekomen interreligieuze verzoeningsbeweging "Mussalaha" is een bewijs dat er een dialoog mogelijk is om een vreedzame oplossing te vinden voor het conflict. "Maar een dergelijke oplossing moet worden ondersteund door de internationale gemeenschap."

 

Kofi Annan

De Melkitische patriarch Gregorios III Laham heeft de traditionele "Maria-vasten" tijdens de veertien dagen voor Maria Tenhemelopneming (15 Augustus) toegewijd aan de vrede in Syrië

De patriarch van de met Rome geünieerde Grieks-katholieke (Melkitische) heeft een beroep gedaan op voormalig VN-secretaris-generaal Kofi Annan om zijn bemiddelingsmissie voort te zetten. Hij is "teleurgesteld en bedroefd" over de beslissing van Annan om zijn mandaat terug te geven. Hij zei van harte te hopen dat de Afrikaanse topdiplomaat zijn beslissing herziet.

Letterlijk zei de patriarch: "Naar mijn mening heeft Annan goed werk gedaan. We moeten ieder bijdrage om verzoening te brengen en tot een vreedzame oplossing te komen onderzoeken." Annan heeft er terecht op gewezen dat hij van de internationale gemeenschap niet de verlangde steun en samenwerking kreeg die hij verlangde.

 

Maria-vasten

Tegelijkertijd benadrukte de Patriarch dat de in alle Oosterse Kerken gebruikelijke "Maria-vasten" dit jaar op een bijzondere wijze is toegewijd aan het herstel van de vrede in Syrië. Het is verheugend dat de "Maria-vasten" dit jaar samenvalt met de Islamitische vastenmaand Ramadan. "Christenen en moslims vasten en bidden op hetzelfde moment. Dat is een van de mooiste symbolen van hun leven in onderlinge solidariteit."

Letterlijk zegt de patriarch in zijn verklaring: ‘samen bidden we voor het heil van alle Syriërs, en voor de beëindiging van het geweld en de angst in de vroeger zo rustige buurten die duizenden mensen op de vlucht heeft gedreven."

"We bidden voor de terugkeer van liefde, vriendschap, broederschap en mededogen onder alle burgers. De Syriërs zijn in staat om lief te hebben en elkaar te vergeven, te verzoenen en om tolerant te zijn. Samen is het mogelijk om een €‹€‹nieuwe natie op te bouwen. Een vrij en veilig land waar burgers vrijheid, waardigheid, werk en onderwijs hebben, ongeacht tot welke groep, partij of religieuze groep ze behoren."

 

Bron: Kath.net/KAP, foto: AsiaNews