Seminaristen in opleiding voor het priesterschap (Tanzania)

Project
In het aartsbisdom Tabora, in het Midden-Westen van Tanzania, wachten 35 seminaristen op uw steun, zonder welke zij hun studie niet kunnen voortzetten of nooit priester kunnen worden gewijd. Tabora is een van de vijf aartsbisdommen van Tanzania en werd in
tanzania_2015


In het aartsbisdom Tabora, in het Midden-Westen van Tanzania, wachten 35 seminaristen op uw steun, zonder welke zij hun studie niet kunnen voortzetten of nooit priester kunnen worden gewijd. Tabora is een van de vijf aartsbisdommen van Tanzania en werd in 1953 opgericht door de Witte Paters, die al sinds 1878 in dit gebied werkzaam zijn. Er zijn 23 parochies en 51 priesters – te weinig, vindt de priester die verantwoordelijk is voor het roepingenapostolaat, Kibobera Makona, pr.

Te weinig
"Op de meer dan 2 miljoen mensen die in het aartsbisdom leven, zijn er ongeveer 420.000 katholiek. De meerderheid is in dit gebied moslim. De reden waarom er zo weinig parochies zijn, is het tekort aan priesters. Feitelijk moesten er om die reden al veel parochies worden opgeheven. Wij hebben zoveel te doen en wij hebben priesters nodig.", zo benadrukt hij. Het is dan ook niet verrassend dat hij zich des te meer verheugt over elke kandidaat die zich geroepen voelt tot het priesterschap en tot de opleiding daartoe wordt toegelaten.

Onderhoud en studies
De 35 seminaristen die momenteel de hoofdopleiding tot het priesterschap volgen, hebben echter onze hulp nodig, omdat de kosten voor het levensonderhoud in Tanzania zijn gestegen en het Aartsbisdom niet meer de volledige kosten voor hun opleiding- die in Tanzania in totaal negen jaar duurt -kan opbrengen. In het eerste jaar werken de kandidaten in het Aartsbisdom. Dan volgen drie jaar filosofie, vier jaar theologie en een pastoraal jaar, waarin zij werken in de parochies. Momenteel zijn er 13 seminaristen bezig aan hun filosofiejaren, en 20 aan hun theologiejaren, terwijl er twee seminaristen hun pastorale jaar hebben beëindigd en nu tot diaken zijn gewijd. Kerk in Nood heeft een bijdrage van 12.250 euro beloofd. Dit bedrag zal het onderhoud en de studies van de seminaristen voor één jaar kunnen dekken!

Kunt u ons helpen?
De verwachting is dat gedurende dat jaar 14 jonge mannen tot priester zullen worden gewijd. "Terwijl het bisdom van zijn kant op zoek is naar middelen om de opleiding van deze toekomstige priesters te financieren, doen wij een beroep op uw vrijgevigheid om ons te helpen bij de ondersteuning aan en de opleiding van deze seminaristen", schrijft aartsbisschop Paul Rusoka. Met uw hulp gaat het hen zeker lukken!

Projectcode: 154-02-79

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.