Seminaristen arme families Oeganda hebben u nodig

Project
Het bisdom Nebbi ligt in het noordwesten van Oeganda. Ruim 30 jaar wordt het noorden van dit land geteisterd door gewapende conflicten en terroristische aanvallen.
20171103-Uganda-01

Ofschoon de situatie sinds 10 jaar is verbeterd, zijn de diepe wonden uit die tijd nog duidelijk zichtbaar. Ook het bisdom Nebbi kende een periode waarin gewapende aanvallen, brandstichting, ontvoeringen, verkrachtingen en moorden schering en inslag waren. Hele dorpen zijn van de aardbodem weggevaagd, scholen en verzorgingshuizen in brand gestoken.

Armoede

Als gevolg is daar nu armoe troef. De meeste gezinnen kunnen zich maar één maaltijd per dag veroorloven en hebben een groot deel van de dag honger hebben. Het gemiddelde gezinsinkomen bedraagt nog geen € 10 per maand.

Opleidingskosten priesters

Vanzelfsprekend kunnen de families weinig bijdragen aan de opleidingskosten van priesters. En dat terwijl ze die hard nodig hebben! Het bisdom Nebbi telt 17 parochies met 570 buitenposten, waarvoor slechts 57 priesters beschikbaar zijn. Voor de bisschop is de vorming van priesters dan ook van het grootste belang. Momenteel zijn er 46 jongemannen in opleiding voor het priesterschap.

Uw hulp is nodig

Omdat het bisdom niet over een eigen seminarie beschikt, zijn zij verdeeld over de andere seminaries in het land. De kosten daarvoor draagt het bisdom zelf. Bisschop Wanok Sanctus Lino: “Zonder uw hulp is het voor ons heel moeilijk om elk jaar weer priesters te kunnen wijden.”

Helpt u mee zodat seminaristen in Oeganda opgeleid kunnen worden om hun roeping te volgen? Maak dan uw gift over onder vermelding van code: 158-02-79 

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van Kerk in Nood mogelijk maken.

Foto: Kerk in Nood