Seminarie Kameroen

Project
Toen paus Benedictus XVI begin april van dit jaar Kameroen bezocht, herinnerde hij aan één van de grote priesters uit het land, pater Simon Mpeke, bij de bevolking gekend als "Baba Simon". De Heilige Vader zei nog: "jullie weten allemaal hoe deze ongesch
november2009kameroen

Toen paus Benedictus XVI begin april van dit jaar Kameroen bezocht, herinnerde hij aan één van de grote priesters uit het land, pater Simon Mpeke, bij de bevolking gekend als "Baba Simon". De Heilige Vader zei nog: "jullie weten allemaal hoe deze ongeschoeide missionaris heel nederig al zijn energie stak in het zielenheil van anderen zonder te letten op de zorgen en het lijden dat daarmee gepaard kan gaan.

Tijdens de jeugdjaren van Baba Simon was het allesbehalve evident om als Afrikaan priester te worden. Baba Simon werd geboren in 1906 en is pas op zijn twaalfde gedoopt. In de jaren twintig lazen hij en twee van zijn vrienden in de krant voor het eerst over een Afrikaanse priester. Toen werd het voor de drie mannen meteen duidelijk dat ook zij priester wilden zijn. Dit gebeuren schonk de Afrikaanse Kerk de priester Simon Mpeke. In dit Jaar van de Priester staat hij als voorbeeld voor alle priesters binnen en buiten Afrika.

Al die jaren dat Baba Simon priester was, hield Baba Simon nooit een paar schoenen voor zichzelf. Hij gaf ze altijd weg. Hij leefde in een geest van zelfopoffering en diepe liefde voor zijn naaste.
Geheel vervuld van het Evangelie, stierf hij in 1975 op de vooravond van Hemelvaartsdag, door velen al beschouwd als een heilige.

Het proces tot zijn zaligverklaring is ondertussen ingezet. Eén van zijn medebroeders zegt over hem: "Baba Simon is de levende verpersoonlijking van het Evangelie van Jezus Christus" Ongelooflijk, want als hij niet toevallig aan de weet gekomen was, dat Afrikanen ook tot priester geroepen kunnen worden, was hij misschien niet eens priester geworden.

Vandaag zijn de tijden goddank gelukkig veranderd. Eén op vijf seminaristen is een Afrikaan. Nu vind je Afrikaanse missionarissen in de gehele wereld, waar ze het de Blijde Boodschap verspreiden. Maar de Afrikaanse Kerk, hoewel rijk in het aantal roepingen, blijft een zeer arme Kerk. Daarom doen veel seminaries nog een beroep op onze steun.

In aartsbisdom Bertoua, in het oosten van Kameroen bereiden 92 jongemannen zich voor op het priesterschap. Roger Pirenne, de Belgische aartsbisschop van het bisdom, vertrouwde ons toe dat hij maar met moeite het seminarie kan in stand houden. Hij verzocht ons daarom dringend om hulp en schrijft:"Ik ben ervan overtuigd dat u niet wilt dat wij kandidaten zouden weigeren om de simpele reden dat we geen geld hebben. Nochtans moeten we die mogelijkheid onder ogen zien. We hebben immers een grote verantwoordelijkheid in de vorming en voorbereiding van deze jonge mannen, die God ons heeft toevertrouwd, zodat ze priester en medewerker kunnen worden in Gods missiegebied van het bisdom Bertoua"

Deze jonge Afrikaanse mannen kunnen ons overspoelen met enthousiasme en krachtig geloof. De woorden van de Paus, "De Kerk is jong!" zijn zeker in Afrika waar. We kunnen het ons niet veroorloven deze jonge mannen weg te sturen, alleen omdat er geen geld is voor hun vorming. We beloofden de aartsbisschop € 25.000. We rekenen op u om deze som bij elkaar te krijgen.

De projectcode is 113-02-79

Elke gift die wij ontvangen zal aan de beschreven of gelijksoortige projecten besteed worden om de pastorale activiteiten van Kerk in Nood mogelijk te maken.