Saudi Arabië moet godsdienstvrijheid respecteren’

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Brian O"Connor, de Indiër die in 2004 maandenlang in Saudi Arabië gevangen werd gehouden en gemarteld wegens vermeende bekeringen, heeft...
20130103_India01

Brian O"Connor, de Indiër die in 2004 maandenlang in Saudi Arabië gevangen werd gehouden en gemarteld wegens vermeende bekeringen, heeft het land opgeroepen tot religieuze tolerantie.

Saudi Arabië dient de godsdienstvrijheid van de duizenden christelijke migranten te garanderen en moet hen toestemming geven kerken te bouwen, aldus O"Connor in een interview met AsiaNews.

Het persbureau raakte betrokken bij een internationale campagne om O"Connor vrij te krijgen nadat hij in 2004 op beschuldiging van het bekeren van moslims gevangen werd gezet. Uiteindelijk zat hij ruim zeven maanden vast, was voortdurend geketend en werd zwaar gemarteld, voor hij vrij werd gelaten.
In een land dat geen andere godsdienst erkennen dan de Islam "bidden Indische migranten in de privacy van hun huizen", aldus O’Connor. "Maar ze zijn vaak het slachtoffer van invallen en arrestaties door de Muttawa, de religieuze politie. Het is dringend en essentieel dat de Indiase christenen en Hindoes, evenals andere niet-moslim migranten het recht krijgen voor vrije eredienst, zonder discriminatie en vervolging."

Uit onderzoek over Indiase migranten in Saudi Arabië en het Midden-Oosten blijkt dat het vooral om laag- en ongeschoolde arbeidsmigranten gaat. Hun in India achterblijvende kinderen blijken vaak te ontsporen bij gebrek aan opvoeding. In 2011 vertrokken minstens 289.297 Indiërs naar Saudi Arabië op zoek naar werk.
Ook de tienduizenden overwegend katholieke Filippijnse arbeidsmigranten in Saudi Arabië kampen met dezelfde problemen.