Sanering klooster van Karmelietessen van Sarajevo (Bosnië-Herzegovina)

Project
Sarajevo, de hoofdstad van Bosnië-Herzegovina, heeft het hard te verduren gehad: na de ineenstorting van Joegoslavië en de daaropvolgende Bosnische oorlog, stierven tussen 1992 en 1995 duizenden mensen. Meer dan de helft van de 850.000 katholieken van Bos
20111103Herzegovina004

Sarajevo, de hoofdstad van Bosnië-Herzegovina, heeft het hard te verduren gehad: na de ineenstorting van Joegoslavië en de daaropvolgende Bosnische oorlog, stierven tussen 1992 en 1995 duizenden mensen. Meer dan de helft van de 850.000 katholieken van Bosnië-Herzegovina werd verdreven of verliet vrijwillig het vaderland. Delen van Sarajevo werden door Servische beschietingen en de belegering verwoest.

Ook het destijds net nieuw gebouwde klooster van de Karmelietessen in het stadsdeel Stup werd volledig met de grond gelijkgemaakt. De frontlinie liep langs het gebouw dat in de buurt van het vliegveld lag.

Gedurende de laatste jaren kon het klooster echter weer worden opgebouwd. Velen hebben daarbij geholpen, ook de internationale katholieke hulporganisatie "Kerk in Nood". De aartsbisschop van Sarajevo, kardinaal Puljic, heeft onvermoeibaar geld ingezameld voor het project. Steeds weer heeft hij gewezen op de grote betekenis van de contemplatieve orde voor het gehele aartsbisdom Vrhbosna, het enige aartsbisdom van het land. Want het klooster, zo zei hij, is een plaats van gebed en van het beschouwelijke leven, een plek van bezinning en een teken voor christenen en moslims. Teresia van Avila, de oprichtster van de orde der karmelietessen, zegt in een paar woorden heel duidelijk hoe radicaal een dergelijk leven is: "God alleen is genoeg."

Ondertussen leven er weer 13 Karmelietessen in Sarajevo en zijn er weer twee postulanten. Vorig jaar hebben de zusters echter een nare ervaring te verwerken gekregen. Door de sterke regenval was grondwater in de kelderruimtes van het nieuwe kloostergebouw doorgedrongen. Het water stond 50 centimeter hoog. De mogelijke oorzaak was dat het fundament van het eerste, door de oorlog verwoeste gebouw dat opnieuw was gebruikt voor de wederopbouw, waarschijnlijk onvoldoende was gerestaureerd en waterdicht was gemaakt. Door het water gingen niet alleen de daar opgeslagen boeken en voorraden verloren, maar de zusters raakten ook de mogelijkheid kwijt om in hun levensbehoeften te voorzien. De kelders die dienden als naaiatelier en andere bedrijfsactiviteiten herbergden, konden maandenlang niet worden gebruikt. Op verzoek van kardinaal Puljics heeft "Kerk in Nood" nog eenmaal geholpen om deze nood te lenigen, deze keer met een bedrag van 25.000 euro.

Projectcode: 444-06-19

Elke gift die wij ontvangen zal aan de beschreven of gelijksoortige projecten besteed worden om de pastorale activiteiten van Kerk in Nood mogelijk te maken.