Rusland: officieel bezoek Kerk in Nood aan metropoliet Hilarion

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Op 20 april heeft metropoliet Hilarion (Alfeïev), voorzitter van de afdeling buitenlandse betrekkingen van het patriarchaat in Moskou, een ontmoeting gehad, met...
20150501rusland

Op 20 april heeft metropoliet Hilarion (Alfeïev), voorzitter van de afdeling buitenlandse betrekkingen van het patriarchaat in Moskou, een ontmoeting gehad, met baron Johannes von Heereman, voorzitter van het uitvoerend comité van de pauselijke stichting Kerk in Nood in aanwezigheid van een delegatie bestaande uit leden van het uitvoerend comité van deze liefdadigheidinstelling.

Betrouwbare partner

In de loop van het onderhoud dat een uur heeft geduurd, heeft metropoliet Hilarion Kerk in Nood geprezen als een "betrouwbare partner" die in de afgelopen twintig jaar "met name steun" heeft verleend "op het zo essentiële gebied als de opleiding van priesters."

Uitwisseling

Van zijn kant heeft baron von Heereman verklaard: "Vooral in deze moeilijke tijden, vinden de deelnemers elkaar in de zorg de relaties te bestendigen die zich in de loop van meer dan twintig jaar samenwerking hebben ontwikkeld. Op deze basis hebben we gezocht naar nieuwe wegen om de theologische uitwisseling tussen de godsdiensten uit te bouwen en theologisch onderwijs blijvend te bevorderen. Zoals in het verleden reeds het geval was, is het doel van toekomstige projecten met name te komen tot een intensivering van de dialoog tussen de orthodoxe Kerk van Rusland en de katholieke Kerk van Rome."

Hedendaagse uitdagingen

Andere thema’s die tijdens dit onderhoud, dat meer dan een uur duurde, aan de orde kwamen, betroffen de uitdagingen waarvoor beide Kerken zich in de huidige wereld geplaatst zien. Hieronder dient met name melding te worden gemaakt van de toestand van het gezin in de huidige samenleving, het probleem van de vervolging van Christenen in het Midden-Oosten en in Noord-Afrika alsmede de ontwikkelingen in de islamitische wereld.