Revalidatiecentrum drugverslaafden in regio St. Petersburg (Rusland)

Project
Onze hulporganisatie Kerk in Nood is vanaf het begin een initiatief van verzoening geweest. Het lag Pater Werenfried, onze stichter, dan ook zeer na aan het hart en het was "zijn laatste en grote vreugde" zoals hij zelf zei, om na de ineenstorting van he
ACN-20131030russia02147

Onze hulporganisatie Kerk in Nood is vanaf het begin een initiatief van verzoening geweest. Het lag Pater Werenfried, onze stichter, dan ook zeer na aan het hart en het was "zijn laatste en grote vreugde" zoals hij zelf zei, om na de ineenstorting van het communisme de woorden "Oecumene van de solidariteit" om te zetten in concrete daden en ook de Russisch Orthodoxe Kerk te ondersteunen. Een zeer zegenrijk project is het revalidatiecentrum voor drugverslaafden in Sapernoe, ongeveer 100 km. van Sint Petersburg in de bijna onberoerde natuur van de Fins-Karelische grens.
Het begon allemaal met een paar individuele gevallen. Steeds weer kwamen er jonge mensen met een drugprobleem bij Vader Sergij Belkov om te biechten. Voor hij priester werd, werkte Vader Sergeij Belkov bij de Moordbrigade van de politie. De drugsproblematiek was voor hem dus niets nieuws. Maar als priester was het hem ook duidelijk dat hij hier niet in eerste instantie met een medisch of sociologisch probleem te maken had, maar veeleer met een ziekte van de ziel. De meeste verslaafden erkennen vrij snel dat de weg van drugs niet de goede weg was. "Je voelt je alsof je levend begraven bent", zegt er een, "niet meer menselijk", zegt de ander. Allebei beschrijven ze één en hetzelfde probleem. De weg terug uit de vicieuze cirkel van de drugs begint met deze erkenning en met de wil tot ommekeer. De eerste stap daartoe is de biecht. De belangrijkste stap op de weg naar de genezing is het ontvangen van de sacramenten.
Vader Sergij neemt de jonge mannen nadat zij lichamelijk zijn afgekickt, wat meestal in een van de staatsklinieken in St.Petersburg plaatsvindt, op als een vader zijn verloren zoon. De leden van zijn gemeenschap steunen hem daadkrachtig in zijn streven. Een van die vrijwilligers schrijft hoezeer zij elke keer weer verrast is door de verandering die zich in deze jonge mannen tussen 18 en 28 jaar voltrekt. "Gedurende de eerste dagen zijn zij altijd agressief en nors; ze kijken je zelfs niet aan. Maar al snel voltrekt zich echt een "oplichting" van binnen uit – met Gods hulp en door de liefde en warmte als van een gezin, die Vader Sergij, zijn vrouw, alle helpers en bewoners van het centrum uitstralen." Structureel is het centrum opgebouwd als een natuurlijke normale familie. De oudere leerlingen staan voor de oudere broers en zusters, die de discipline van het gezin al kennen en aan de jongere doorgeven. Slechts eenmaal per maand kan een nieuwe familielid worden opgenomen, om het evenwicht niet te verstoren. Psychisch en fysiek gesterkt en bevestigd kunnen de jonge mannen dan weer terugkeren naar hun eigen families en zelf een gezin stichten. Sapjornoje was het eerste orthodoxe centrum van deze soort in Rusland. Het succes van ongeveer 75% definitief genezen bewoners, bevestigt Vader Sergeij in zijn project, en hij krijgt daarvoor dan ook in het hele land erkenning en navolgers.
Het leven in het centrum wordt gekenmerkt door gebed en werk, gehoorzaamheid en het houden van de kerkelijk voorgeschreven vasten en het is dan ook niet toevallig dat het helemaal op het kloosterleven geïnspireerd is. Van het begin af aan heeft iedereen zijn taak. Eerst wordt er gewerkt met een meester, dan steeds zelfstandiger. Er is werk in de landbouw (het houden van vee, varkens en gevogelte, in de moestuin) en in de bouw. Er kunnen hier verschillende beroepen worden geleerd zoals: meubelmaker, timmerman, dakdekker, metselaar. Voormalige bewoners komen steeds weer helpen als opleiders en betrouwbare en geloofwaardige vrijwilligers. De zieken krijgen hun waardigheid weer terug door de arbeid. Nu zou Vader Sergij nog een hostie- en kaarsenmakerij willen oprichten. Kerk in Nood helpt met 17.000 euro.
Projectcode: 427-00-19
Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.