fbpx

Retraitehuis religieuze zusters Malawi

Project
Meer liefst 168 zusters van de Heilige Teresa van het Kind Jezus werken in Afrikaanse landen op kleuterscholen, basisscholen en ziekenhuizen. Om hun dorst naar geestelijke voeding te lessen, heeft de congregatie een retraitecentrum nodig.
ACN-20190115-82398

De congregatie van de zusters van de Heilige Teresa van het Kind Jezus werd in 1929 in Afrika gesticht en is tegenwoordig actief in Malawi en Zambia in Zuid-Afrika. De congregatie telt 168 zusters die hun eeuwige gelofte hebben afgelegd. Hun aantal groeit doordat jonge Afrikaanse vrouwen zich met grote regelmaat bij de gemeenschap aansluiten.

De orde betekent veel voor de lokale gemeenschappen. In Malawi leiden zusters een basis- en kleuterschool. In Zambia hebben zij een school voor oudere kinderen en speciaal voor meisjes die anders niet naar school kunnen. Dit is een belangrijke kant van het werk van de zusters. Andere zusters nemen de zorg op zich voor zieken en aanstaande moeders op het platteland, waar geen gezondheidszorg bestaat en waar dikwijls ook geen drinkwatervoorziening is. Om de dorpen daar te bereiken, moeten de zusters soms grote afstanden afleggen.

Ook ontfermen zij zich over albino’s die, door gebrek aan pigment in hun huid, lijden onder de Afrikaanse zon en discriminatie: velen worden uitgesloten van het sociale leven. De zusters nemen hen op en zorgen voor hen. Zij geven niet alleen aandacht aan de speciale medische probleem, maar ook aan de geestelijke noden van de albino’s. In feite zorgen de zusters voor iedereen die hulp nodig heeft. Daarnaast werken zij in parochies, geven godsdienstles en helpen priesters bij hun pastorale werk. De meeste zusters krijgen niet voor hun werk betaald. Ze werken waar hun aanwezigheid nodig is uit liefde voor God.

Het is daarom belangrijk dat deze zusters zelf ook gesteund worden, vooral in hun geestelijk leven, en zo gesterkt worden in hun roeping. De congregatie probeert hen minstens één keer per jaar de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan een retraite, een tijd van stille contemplatie en de benodigde bijscholing. Tot nu toe werd het huis van de novicen voor dit doel gebruikt. Omdat de congregatie zo snel groeit, is dit huis nu nodig voor novicen en de nieuwe roepingen.

De congregatie wil daarom een nieuw gebouw, geschikt voor het houden van retraites en andere bijeenkomsten. De zusters hebben al voor zand gezorgd en stenen gebakken. Voor € 15.000 kan het centrum voorzien worden van deuren, ramen en sanitaire voorzieningen, golfplaten voor het dak en andere noodzakelijke voorzieningen.

Helpt u de zusters mee? Doneer dan online via deze website of maak uw gift over onder vermelding van code: 135-05-19. Uw gift wordt gebruikt voor dit project of soortgelijke projecten in de regio.