fbpx

Restauratie van de parochiekerk van Znamensk (Rusland)

Project
Kaliningrad is met vijf procent katholieken het meest "katholieke" gebied in Rusland. In de stad en in de gelijknamige regio, die tot het einde van de Tweede Wereldoorlog tot Duitsland behoorden en sindsdien een...
 
20110907Rusland_014

Kaliningrad is met vijf procent katholieken het meest "katholieke" gebied in Rusland. In de stad en in de gelijknamige regio, die tot het einde van de Tweede Wereldoorlog tot Duitsland behoorden en sindsdien een Russische enclave vormen tussen Polen en Litouwen met een toegang tot de Oostzee, waren in communistische tijd alle christelijke parochies verboden. Pas in 1985 werd de eerste orthodoxe parochie gesticht en al in 1991 een katholieke en een protestante gemeente. Tegenwoordig zijn er in het gebied meer dan 20 katholieke parochies. In de laatste jaren kunnen er echter steeds meer katholieke dopen en huwelijken worden geregistreerd.

Een belangrijk middel om mensen wier voorouders katholiek waren, weer voor het geloof te winnen, zijn huwelijken, begrafenissen en doopfeesten. Velen nemen alleen maar aan deze feesten deel, omdat het gaat om familieleden of vrienden, maar toch wordt zo in heel veel mensen de interesse voor het geloof gewekt en een herinnering aan het geloof van hun grootouders losgemaakt. De priesters doen hun best om de feestelijkheden zeer mooi en waardig te vieren, om de schoonheid van het geloof door te geven. Soms werken jonge mensen die zich laten dopen als multiplicators, omdat zij hun vrienden en familie over hun ervaringen vertellen en daarmee ook mensen bereiken waarmee de priester normaal niet in contact zou zijn gekomen.

Ook de kindercatechese is van belang, want via de kinderen vinden de ouders vaak weer de weg naar de Kerk terug. In Znamensk, een plaats met iets meer dan 4000 inwoners in de regio Kaliningrad, leven in de parochie "Onze Lieve Vrouw van Smarten" 270 katholieken. Momenteel wordt nog een woning gebruikt als kerk en parochiecentrum. Nu moet de voormalige parochiekerk, die uit 1945 dateert, maar door de communisten werd onteigend en nu weer is teruggegeven, worden gerestaureerd. "Kerk in Nood" helpt met 17.000 euro.

Projectcode: 427-01-19


Elke gift die wij ontvangen zal aan de beschreven of gelijksoortige projecten besteed worden om de pastorale activiteiten van Kerk in Nood mogelijk te maken.