Restauratie van de parochiekerk in Baracoa(Cuba)

Project
Toen Paus Benedictus XVI op 26 maart 2012 Cuba bezocht, verwees hij naar het bezoek van zijn voorganger, Paus Johannes Paulus II in januari 1998, als "een aangename frisse wind die de Kerk in Cuba nieuwe kracht gaf, ...
20121004cuba013

Toen Paus Benedictus XVI op 26 maart 2012 Cuba bezocht, verwees hij naar het bezoek van zijn voorganger, Paus Johannes Paulus II in januari 1998, als "een aangename frisse wind die de Kerk in Cuba nieuwe kracht gaf, omdat daardoor veel mensen zich opnieuw bewust werden van het belang van hun geloof en er door werden aangemoedigd om hun hart voor Christus te openen." "Het had de mensen hoop gegeven en het verlangen in hen gewekt om moedig aan een betere toekomst te werken." Een van de belangrijke vruchten van dit bezoek was bovendien dat "een nieuwe fase werd geopend in de betrekkingen tussen de Kerk en de Cubaanse overheid, in een geest van nauwere samenwerking en groter vertrouwen", zo voegde hij er aan toe.

Natuurlijk zijn er nog altijd gevallen waarin praktiserende katholieken worden gediscrimineerd, maar langzamerhand verliezen de katholieken de angst voor deze discriminatie en vinden zij de moed om hun geloof openlijker te beleven – zoals Ulrich Kny, het hoofd van de afdeling projecten van "Kerk in Nood", die verantwoordelijk is voor deze regio, ook bevestigt.

Pas onlangs, dankzij de steun van "Kerk in Nood", was het mogelijk om de parochiekerk in het bisdom Guantãnamo en Baracoa opnieuw in te wijden. Dit bisdom dat in het uiterste Oosten van het eiland ligt, werd op 24 januari 1998 door Paus Johannes Paulus II tijdens zijn bezoek aan Cuba gesticht. Het ligt in een van de armste gebieden van het land. De stad Baracoa is echter een stad met een bijzonder belang voor de Katholieke Kerk van Cuba, want zij werd in 1511 gesticht door de Spaanse conquistador Diego Velazquez op de plek waar Christoffel Columbus voor het eerst voet zette op Cuba. Dus is het de oudste Spaanse nederzetting op het eiland. Samen met de Spanjaarden arriveerde natuurlijk ook het katholieke geloof op het eiland, en vanuit Baracoa werd de Blijde Boodschap verder verspreid. De parochiekerk van deze stad is ook de oudste kerk van het eiland. Tot voor kort was echter alles wat er nog van de oude kerk overeind stond, twee torens en vier muren. Het was niet meer dan een ruïne, maar jarenlang was het onmogelijk om kerken in Cuba te restaureren of te renoveren, en dus bleef de situatie zoals die was, tot kortgeleden. Nu is het wel mogelijk om deze kerk te restaureren en "Kerk in Nood" heeft met 75.000 euro daaraan mee geholpen.

Tijdens de officiële hernieuwde inwijding op 15 augustus 2012, op het feest van O.L.Vrouw ten Hemelopneming, merkte bisschop Wilfredo Pino Estevez op: "Vanaf nu heeft Baracoa opnieuw een prachtige en uitnodigende kerk, zoals God en het volk van Baracoa verdienen. Het is een kerk waar iedereen welkom is, die openstaat voor iedereen en iedereen omarmt in haar weldoende schaduw." Hij dankte "Kerk in Nood" uitdrukkelijk voor onze hulp – en wij op onze beurt zeggen "Dank U" tot al onze gulle weldoeners.

Dit is een voltooid project. Als u een soortgelijk project zou willen steunen, kunt u bij het overmaken van uw gift de onderstaande referentiecode vermelden. Dank u.

Projectcode: 216-01-19