Reparaties aan vijf kapellen in het bisdom Bissau

Project
Guinee-Bissau is een voormalige Portugese kolonie in West-Afrika. De paters Spiritijnen (Congregatie van de Heilige Geest) wonen sinds 1979 in het land en zijn verantwoordelijk voor drie parochies met een klein aantal kapellen. Tropische regens en termiet

-Bissau

Guinee-Bissau is een voormalige Portugese kolonie in West-Afrika. De paters Spiritijnen (Congregatie van de Heilige Geest) wonen sinds 1979 in het land en zijn verantwoordelijk voor drie parochies met een klein aantal kapellen. Tropische regens en termieten hebben deze kapellen echter ernstig aangetast, dus reparaties zijn noodzakelijk.

Termieten en tropische regen
De drie parochies van de paters Spiritijnen liggen in de hoofdstad Bissau, en in Bajob en Caió op ongeveer 100 km afstand van de hoofdstad. De kapellen waarin de gelovigen samenkomen zijn dringend toe aan onderhoud en reparaties. Drie kapellen zijn deels weggevreten door termieten en de daken roesten weg door tropische regenbuien. Bij deze kapellen moeten in ieder geval de muren worden gerepareerd.

Afbouwen
Twee nieuwe kapellen, die in 2005 en 2006 zijn ingezegend, moeten nog afgebouwd worden. Er zijn ramen en deuren nodig en banken om op te zitten. Guinee-Bissau is echter één van de armste landen in Afrika en de gewone gelovigen hebben eenvoudigweg niet genoeg geld voor deze projecten.

Hulpvraag
Daarom vraagt de parochiepriester Manuel Alves Andrade Semedo hulp aan Kerk in Nood. Hij doet dat met goedkeuring van zijn bisschop, mgr. José Camnate de Bissign.

Kerk in Nood heeft € 15.000,- beloofd voor de reparaties van de oude kapellen en het afbouwen van de nieuwe kapellen. Helpt u mee?