Renovatiewerken aan het bedevaartsoord Sint-Polycarpus in Turkije

Project
  "Zesentachtig jaar lang heb ik Christus gediend en Hij heeft me nooit enig kwaad berokkend. Hoe kan ik mijn Koning die mij gered heeft vervloeken?" Dat zijn de woorden die bisschop Polycarpus van Smyrna uitsprak in het jaar 155 n.C., toen men probe

"Zesentachtig jaar lang heb ik Christus gediend en Hij heeft me nooit enig kwaad berokkend. Hoe kan ik mijn Koning die mij gered heeft vervloeken?" Dat zijn de woorden die bisschop Polycarpus van Smyrna uitsprak in het jaar 155 n.C., toen men probeerde te overtuigen om van Jezus Christus afstand te nemen. Hij bekocht deze trouw met zijn leven. Ze wilden hem nog in brand te steken – zo zegt de legende – maar het vuur kon hem niet verteren. Uiteindelijk werd hij met een zwaard vermoord.

Zo bezegelde hij met zijn bloed de boodschap die hij de jonge christelijke gemeenschap steeds had voorgehouden: ‘Blijf Christus trouw tot het bittere einde’. Sint-Polycarpus was een leerling van de apostel Johannes en wordt beschouwd als een van de Kerkvaders. Hij is een pijler van de vroege Kerk. Zijn naam betekent ‘hij die rijke vruchten draagt’ en hij wordt vereerd als de ‘verdelger van de heidense goden’. De christelijke gemeente, waarvan hij vandaan komt, wordt in het Boek ‘Openbaring van Johannes’ genoemd als een van de zeven Kerken en het was een belangrijk centrum van de vroege christelijke wereld. Vandaag heet de plaats Izmir, een stad met 3 miljoen inwoners aan de Egeïsche kust.

Christenen kleine minderheid

In het begin van de 20ste eeuw was nog een derde van Turkse bevolking christelijk. Maar vandaag is ze geslonken tot een kleine minderheid van slechts 0,6%. Christenen worden door de wet gediscrimineerd en zijn soms het slachtoffer van gewelddaden. In februari 2006 nog werd de Italiaanse priester Andrea Santoro door een jonge man van achteren doodgeschoten toen hij in gebed verzonken was na de Heilige Mis. En in december 2007 stak een andere jonge man in Izmir de Italiaanse priester Adrinano Franchini neer, die de aanslag gelukkig overleefde. Afgelopen juni tenslotte werd Mgr. Luigi Padovese, de apostolische vicaris van Anatolië, brutaal vermoord door zijn eigen chauffeur.

Kort voor zijn dood, in zijn laatste brief, schreef Andrea Santoro het volgende: "Als we worden aangestoken door het Licht van Christus, dan zal elke gebeurtenis, zelfs de meest tragische, verlicht worden, en dan zullen ook wij zelf licht zijn, zo vertelde Jezus ons. Het zwakke licht van een kandelaar kan een heel huis verlichten, maar wanneer ze gedoofd wordt dan wordt alles in een grote duisternis gehuld. Moge Jezus zijn Licht op ons zou uitstralen – met Zijn Woord, met Zijn Geest, met de kracht van zijn heiligen. Moge onze levens zijn zoals het was van de kaarsen, dat toelaat zichzelf zachtjes te geven."

Pelgrimsoord

Ongeveer 2000 jaar eerder, schreef Sint-Polycarpus aan de gemeente in Filippi, "Laat ons Hem imiteren in zijn geduld, en wanneer we in zijn naam lijden, laat ons Hem dan verheerlijken. Want hij heeft ons daarvan een voorbeeld gegeven en wij hebben in Hem geloofd." Deze grote heilige – die op de leeftijd van 86 jaar als martelaar stierf en daarbij een grote rust en vertrouwen in Christus uitstraalde – heeft ook vandaag nog iets te vertellen aan de christenen in Turkije.

De kerk van de heilige Polycarpus is de oudste kerk in Izmir. Ze werd gebouwd in 1620 en is een bedevaartsoord dat bezocht wordt door christenen van overal in de wereld. Het is zelfs het drukst bezochte bedevaartsoord in Turkije. Maar er zijn dringende herstellingswerken nodig, zowel aan het kerkgebouw als aan het onthaal voor de talrijke pelgrims. Kerk in Nood wil daar graag bij helpen en zoekt hiervoor de som van €7.000.

Projectcode: 333-01-19

Elke gift die wij ontvangen zal aan de beschreven of gelijksoortige projecten besteed worden om de pastorale activiteiten van Kerk in Nood mogelijk te maken.