Renovatie van het parochiecentrum van Jifna

Project
Steeds meer christenen verlaten het Heilig Land. Vooral jongeren zien er voor zichzelf geen toekomst meer weggelegd. Ongeveer 50 jaar geleden was een kwart van de bevolking christen. Tegenwoordig is dat nog maar zo'n 2 procent. Ook in het dorp Jifna is de

Project in Israel

Steeds meer christenen verlaten het Heilig Land. Vooral jongeren zien er voor zichzelf geen toekomst meer weggelegd. Ongeveer 50 jaar geleden was een kwart van de bevolking christen. Tegenwoordig is dat nog maar zo’n 2 procent. Ook in het dorp Jifna is de situatie moeilijk voor de parochie. Zij kunnen alle steun gebruiken.

Gestage daling
In de steden die enkele jaren geleden nog een uitgesproken christelijk karakter hadden, daalt het aandeel van christelijk inwoners gestaag. Dat is ook het geval in Jifna. Jifna is een dorp vlakbij Ramallah en wordt al in het Oude Testament genoemd (Jozua 18, 21-24). Nog geen vijftien jaar geleden was Jifna overwegend christelijk. Vandaag de dag vormen de 850 christenen die nog in Jifna wonen net iets meer dan de helft van de bevolking.

Beperkte middelen
De katholieke parochie van Jifna is bijzonder actief. De meest urgente behoeften in deze "moeilijke dagen", zoals de Latijnse Patriarch schrijft, zijn medische zorg, werkgelegenheid en basale hulp aan de armste families. Voor de parochie vormen zelfs de normale activiteiten een grote uitdaging omdat de middelen erg beperkt zijn. Jongerenwerk is erg belangrijk. Er is een zondagsschool, een zomerkamp en er zijn andere activiteiten voor jongeren.

Scholing
De parochie is ook verantwoordelijk voor een kleuterschool met 22 kinderen en voor een lagere school met 120 leerlingen. Het schoolgeld, dat niet eens voldoende is om de kosten te dekken, kan vaak niet door de gezinnen opgebracht worden. Desondanks zijn deze katholieke scholen belangrijk. Ze zorgen ervoor dat de kinderen in een christelijke omgeving worden opgevoed en een sterk gevoel voor hun eigen identiteit ontwikkelen.

Toekomst
Het belangrijkste is echter om jongeren te overtuigen in Israel te blijven, want zij vormen de toekomst van de christelijke aanwezigheid in deze regio. Een parochiecentrum is van groot belang voor het jongerenwerk, omdat daar veel activiteiten georganiseerd kunnen worden. Het huidige gebouw bevindt zich echter in een desolate staat. Er zijn geen goede sanitaire voorzieningen en het gebouw moet gerenoveerd en ingericht worden.

Kerk in Nood wil Jifna ondersteunen en heeft een bedrag van € 25.000,- beloofd. Wilt u meehelpen om dit bij elkaar te krijgen?