Renovatie van het Karmelietessenklooster in Jordhig (India)

Project
De Karmelietessen in het bisdom Jalpaiguri in West-Bengalen zijn blij: onze weldoeners hebben voor de renovatie van hun klooster in Jordhigi 25.000 euro geschonken.
20130418india007.geschaald

De Karmelietessen in het bisdom Jalpaiguri in West-Bengalen zijn blij: onze weldoeners hebben voor de renovatie van hun klooster in Jordhigi 25.000 euro geschonken.

Het klooster bestaat sinds 1977. De wens van de toenmalige bisschop was dat de contemplatieve zusters met hun gebed het leven van het bisdom zouden ondersteunen. Op het grondgebied van het bisdom leven bijna 5, 4 miljoen mensen. Maar daarvan zijn er maar 131.000 katholiek, wat dus betekent dat maar 2, 4 % van de inwoners katholiek is. Tegenwoordig leven in het klooster 14 zusters die al hun eeuwige geloften hebben afgelegd, één zuster die haar tijdelijke geloften heeft gedaan en een postulante. Zeven uur per dag brengen zij in gebed door. Zij voorzien in hun levensonderhoud met de fabricage van kaarsen en hosties en het maken en herstellen van liturgische gewaden. Bovendien bezit het klooster percelen die voor de landbouw worden gebruikt.
Het Karmelietessenklooster speelt een belangrijke rol in het leven van het bisdom. Het wordt namelijk ook gebruikt als retraitehuis voor de geestelijke bezinning van priesters, religieuzen en mensen die behoefte hebben aan raad en geestelijke bijstand. Een aantal mensen heeft daardoor zelfs ontdekt dat ze een priester- of kloosterroeping hadden.
Eindelijk kon het kloostergebouw worden gesaneerd. Het had nl. een dak van asbest waardoor de zusters ziek werden en de zware regenval in de moessontijd veroorzaakte zware beschadigingen aan het gebouw. De elektriciteitskabels gingen door het binnendringende water kapot, in de kapel drong het water binnen waardoor de stuc oploste en ook de toestand van de cellen en gastenkamers werd steeds slechter. Bovendien stortte de muur die het hele kloostercomplex omgeeft, steeds verder in. Zo konden buitenstaanders het terrein opkomen en die stalen de opgeslagen oogst. Dit was een zware slag voor de zusters die maar net kunnen leven van de opbrengst van wat zij verbouwen. Daarbij liepen de zusters, door het feit dat vreemden konden binnendringen, zelf ook gevaar. Daarom hebben zij om hulp gevraagd en zij hebben gehoor gekregen bij onze weldoeners. God moge het u vergelden!
Dit afgeronde project is een voorbeeld van ons werk. Als u een soortgelijk project wilt ondersteunen, kunt u de volgende projectcode opgeven: 317-06-19