Renovatie van H. Jozefkerk in Kazanlak (Bulgarije)

Project
Het centrum van de Salesianen in de stad Kazanlak, in Centraal Bulgarije, heet De Oase, en dat is het inderdaad, een oase. Het zijn vooral kinderen en jongeren van Roma families die zich hier mogen uitleven. Na het 40 jaar zonder...

Het centrum van de Salesianen in de stad Kazanlak, in Centraal Bulgarije, heet De Oase, en dat is het inderdaad, een oase. Het zijn vooral kinderen en jongeren van Roma families die zich hier mogen uitleven. Na het 40 jaar zonder priester te hebben moeten doen, zijn de Tsjechische paters Salesianen 17 jaar geleden aangekomen in deze stad met 52.000 inwoners, die vooral bekend is om de productie van rozenolie. De paters werken ook nog in zes andere parochies.

De problemen van de Roma in Zuidoost Europa zijn meervoudig: politici besteden geen aandacht aan hen en wanneer zij werk zoeken of een woning, worden zij vaak gediscrimineerd. Zij hebben moeilijk toegang tot de gezondheidszorg en zeer weinig opleidingsmogelijkheden. De kinderen en jongeren van Roma families hebben vaak geen vooruitzichten. Maar één op de vier kinderen gaat er feitelijk naar de lagere school, en als ze volwassen zijn, kan 90% van hen niet fatsoenlijk lezen. Meisjes komen heel jong in de prostitutie terecht. De Roma worden vaak neerbuigend zigeuners genoemd door de rest van de bevolking, die hun vijandig gezind is en vol vooroordelen zit. Vaak hebben ze te maken met gewelddadigheid en willekeur van de zijde van de politie. Er leven tegenwoordig nog enkele honderdduizenden Roma’s in Bulgarije, maar velen van hen willen doorgaan voor Bulgaren of Turken om zo te ontkomen aan het sociale stigma. Het is dus moeilijk om hun precieze aantal te schatten. Er zijn er meer dan 300.000 volgens de officiële cijfers, maar de schattingen liggen rond de 800.000.

Het werk dat de paters Salesianen doen voor de jongeren in Kazanlak is een zegen! Zij hebben een voetbalveld en een speelterrein, waar de kinderen hun vrije tijd kunnen doorbrengen, in plaats van op straat rond te zwerven. Sommige kinderen eten tussen de middag in het centrum. Er worden ook lessen in buitenlandse talen, muziek en informatica aangeboden om de kansen op een baan voor de jongeren te doen toenemen. Verder worden er zomerkampen georganiseerd, retraites en catechismuslessen. De meeste Roma staan heel erg open voor het evangelie.

Maar nu hebben de paters Salesianen een probleem: hun kerk moeten worden gerenoveerd, en vooral het dak. De kerk is het hart van het centrum, en daarom hebben wij 10.000 euro beloofd.

Projectcode: 433-01-19


Elke gift die wij ontvangen zal aan de beschreven of gelijksoortige projecten besteed worden om de pastorale activiteiten van Kerk in Nood mogelijk te maken.