Renovatie van een parochiehuis

Project
Rychnov ligt in het bisdom Hradec Králové en telt een bevolking van 15.000 mensen. Helaas beschikt de parochie niet over een plek voor het pastorale werk. Zelfs de pastorie kan niet gebruikt worden vanwege ernstig achterstallig onderhoud.

Project in Tsjechië

Rychnov ligt in het bisdom Hradec Králové en telt een bevolking van 15.000 mensen. Helaas beschikt de parochie niet over een plek voor het pastorale werk. Zelfs de pastorie kan niet gebruikt worden vanwege ernstig achterstallig onderhoud.

Missiegebied

Net als vele andere steden in Tsjechië is ook Rychnov in vele opzichten een missiegebied geworden. De parochiepriester, fr. Petr Stejskal, probeert contact te leggen met de bevolking, met name met de jongeren. Hij doet dat deels door zijn lessen op de lagere school en deels door zijn charitatieve activiteiten. Maar de pastorie moet dringend gerenoveerd worden zodat het door het parochiebestuur gebruikt kan worden en zodat de priester en assistent-priester er ook kunnen wonen. De bisschop, OP, van Hradec Králové heeft Kerk in Nood om hulp gevraagd.

Kerk in Nood heeft € 8.000,- toegezegd voor de renovatie van de pastorie. Help u mee?