Renovatie van een opleidingscentrum voor catecheten

Project
Alweer 43 jaar geleden werd het opleidingscentrum voor catecheten in Padré, oorspronkelijk opgericht in 1925, verplaatst naar het stadje Donse in de buurt van de hoofdstad Ouagadougou. Sinds die tijd is er geen geld meer om het gebouw te renoveren.

Alweer 43 jaar geleden werd het opleidingscentrum voor catecheten in Padré, oorspronkelijk opgericht in 1925, verplaatst naar het stadje Donse in de buurt van de hoofdstad Ouagadougou. Sinds die tijd is er geen geld meer om het gebouw te renoveren.

Opleiding voor jongeren
Ieder jaar volgen 30 jonge mensen, in de leeftijd van 18 tot 35 jaar, een vierjarige opleiding tot catecheet in het oude opleidingscentrum. De opleiding houdt zowel religieuze als educatieve aspecten in, zoals bijbelkennis, catechese, pastorale studies, liturgie en kerkgeschiedenis. Ook leren de studenten zaken zoals lezen en schrijven, het bewerken van het land en kennis over het familieleven.

Bouwval
Jammer genoeg bevindt het opleidingscentrum zich in een bouwvallige staat. De muren en vloer beginnen langzaam te verzakken. Ramen en deuren geven niet voldoende ventilatie, en beschermen niet tegen muskieten en andere insecten. Daarom vraagt de directeur van het centrum, pater Cyrille Sam, om ondersteuning. Hij doet dit met goedkeuring van de bisschop van Ouagadougou, mgr. Jean Marie Untaani Compaore.

Kerk in Nood heeft pater Cyrille € 15.000,- beloofd. Helpt u financieel mee met de renovatie van het opleidingscentrum?