Renovatie pastorie (Roemenië)

Project
Van de 1.8 miljoen katholieken in Roemenië behoren er ongeveer 195.000 tot de Roemeense katholieke kerk met de orthodoxe ritus, die de liturgie viert volgens de Byzantijnse ritus, maar de Paus erkent als haar spirituele leider. De meeste priesters zijn ge
20120301romania019

Van de 1.8 miljoen katholieken in Roemenië behoren er ongeveer 195.000 tot de Roemeense katholieke kerk met de orthodoxe ritus, die de liturgie viert volgens de Byzantijnse ritus, maar de Paus erkent als haar spirituele leider. De meeste priesters zijn gehuwd zoals dat traditie is in de oosterse kerken. Gedurende de communistische periode werden de christenen hevig vervolgd in Roemenië. Toch noemt meer dan 98% van de bevolking zich tegenwoordig christen. De grote meerderheid behoort tot de Roemeense orthodoxe kerk.

De Byzantijnse katholieke parochie in Ioannis werd in 1994 gesticht. In het begin had de parochie maar 20 leden en geen kerk zodat de liturgie buiten op een binnenplein moest worden gevierd. Twee jaar later bood een parochiaan de priester een kamer aan in zijn huis om die als kapel te gebruiken. Zes jaar lang werd daar op zon- en feestdagen de H. Liturgie gevierd. Ten slotte waren zij in 2002 in staat om een echte kerk in te wijden. Nu heeft de parochie 230 leden, meer dan 11x zoveel als 8 jaar eerder.

Pastoor Mircea Bota is voortdurend onderweg. Hij schrijft ons: "De constante aanwezigheid van de parochiepriester onder de gelovigen is zeer belangrijk. We vieren elke dag de H. Liturgie en ik geef ook driemaal per week godsdienstles." En elke Eerste Vrijdag van de maand bezoekt hij de zieken. Vóór elke H. Mis wordt de rozenkrans gebeden en gedurende de Vasten de Kruisweg. Het is een levendige parochie. De priester en zijn gezin leven echter in een huis dat dringend moet worden gerenoveerd. De muren zijn vochtig, de ramen en deuren laten tocht door en moeten worden vervangen. Zelfs de vloer moet worden vernieuwd. En daar komt nog bij dat er ook dringend behoefte is aan enige vorm van verwarming. "Het is niet prettig om in de winter in een oud huis te wonen met mijn gezin", zo schrijft pastoor Bota, maar hij wil en hij moet zo dicht mogelijk bij zijn kudde leven.

Het behoeft geen uitleg dat hij zelf een dergelijke verbouwing niet kan bekostigen. De getrouwde priesters in de Oosterse kerk leven heel vaak in grote armoede, omdat zij niet alleen voor zichzelf maar ook voor hun gezin moeten zorgen. Zij ontvangen niets van de staat en zij hebben geen salaris, maar zijn rechtstreeks afhankelijk van de giften van de gelovigen die zelf in het algemeen ook zeer arm zijn.

Wij hopen 5000 euro aan hem te kunnen geven, zodat hij zijn huis kan renoveren en enige vorm van verwarming kan installeren.

Projectcode: 423-01-19

Elke gift die wij ontvangen zal aan de beschreven of gelijksoortige projecten besteed worden om de pastorale activiteiten van Kerk in Nood mogelijk te maken.