Renovatie parochiekerk in Pevas, San José de Amazonas(Peru)

Project
Er is geen ander land in Zuid-Amerika, waar het tekort aan priesters acuter is dan in Bolivia en Peru. Hoewel ongeveer 84% van de Peruaanse bevolking van ongeveer 28 miljoen inwoners katholiek is gedoopt, is er een groot gebrek aan zelfs de meest elementa
ACN-20141103peru15699


Er is geen ander land in Zuid-Amerika, waar het tekort aan priesters acuter is dan in Bolivia en Peru. Hoewel ongeveer 84% van de Peruaanse bevolking van ongeveer 28 miljoen inwoners katholiek is gedoopt, is er een groot gebrek aan zelfs de meest elementaire kennis van het katholieke geloof en een acuut tekort aan de nodige pastorale zorg. Ten gevolge hiervan bloeien de sektes, zodat thans ongeveer 10% van Peruvianen behoren tot een van de vele evangelische "vrije kerken", en de trend neemt snel toe.

Sterke groei sektes
Zelfs in de meest afgelegen regio’s hebben de sektes een voorsprong, wat ook geldt voor het gebied van het vicariaat van San José de Amazonas, in het uiterste noordoosten van het land, aan de grens met Colombia. Dit is een uitzonderlijk verafgelegen regio, het gemakkelijkst te bereiken per vliegtuig, of anders per boot langs de bovenloop van de Amazonerivier. En nog afgezien van de groei van de sektes is de enorme verafgelegenheid, ontoegankelijkheid en verspreidheid van de nederzettingen een van de grootste uitdagingen voor de priesters en missionarissen hier.

Tekort aan priesters
In veel van de kleinere steden en dorpen hebben de sektes al kleine kapellen gebouwd en op deze manier lokken ze veel van de katholieken weg. In totaal zijn er ongeveer 800 kleine katholieke nederzettingen langs de rivieren Amazone, Napo, Putumayo, Yavari en hun talloze zijrivieren, allemaal in een gebied van ongeveer 155.000 km². Een van deze centra is de parochie van de Onbevlekte Ontvangenis in Pevas, die sinds 1956 bestaat. Vanwege het tekort aan priesters worden de meeste van deze kleine gemeenschappen verzorgd door religieuze zusters of lekenmissionarissen, die de Dienst van het Woord uitvoeren en de gelovigen voorbereiden op het ontvangen van de sacramenten.

Parochie: huis van God en communicatiecentrum
De armoede hier is bijna onvoorstelbaar voor westerse normen. Het merendeel van de katholieke gelovigen zijn eenvoudige campesino’s, boeren die er nauwelijks in slagen om van hun land te kunnen bestaan. Sociaal en cultureel hebben ze weinig perspectief. Dit is een reden, misschien wel, waarom de Kerk zo’n belangrijke rol speelt in hun leven. Bijna alle inwoners van de dorpen, de boerderijen en nederzettingen in de omgeving komen naar de kerken om er te bidden. En de parochie kerk zelf is zowel het Huis van God als een communicatiecentrum op hetzelfde moment: een plaats van gedeeld gebed, maar tegelijkertijd ook een sociale en culturele ontmoetingsplek. Dit is ook zeker het geval in Pevas. Maar het kerkgebouw heeft te lijden gehad door de tijd heen.

"Het is zelfs gevaarlijk geworden om binnen in de kerk te blijven"
Bisschop Miguel Olaortua Laspra heeft persoonlijk de gemeenschap bezocht en zelf de staat van de kerk gezien, die werd gebouwd in 1968. Regen en hitte hebben ervoor gezorgd dat het dak is doorgeroest, en het water er doorheen op het altaarmissalen sijpelt. Het is zelfs gevaarlijk geworden om binnenin de kerk te blijven, want op elk moment kunnen stukken van het plafond afbreken en naar beneden vallen. En dus wil de bisschop dat de kerk een nieuw dak krijgt. "Helaas is het vicariaat niet in staat om de reparatiekosten zelf te dekken", schrijft hij. "We doen dan ook een beroep op uw vrijgevigheid en zouden zeer dankbaar zijn als u ons kunt helpen."

De parochianen zelf zijn bereid om een actieve rol te spelen bij de renovatie van de kerk. Maar hun inspanningen alleen zullen niet genoeg zijn. En dus we waren blij om hen een bijdrage van 12.000 US dollar te beloven.

Projectcode: 234-01-19

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.