Renovatie parochiekerk H. Stanislaus in Balta (Oekraïne)

Project
De parochiekerk van de H. Stanislaus in Balta is de oudste katholieke kerk van de Latijnse ritus in het bisdom Odessa-Simferopol in het Zuiden van Oekraïne. Na de lange jaren van atheïstische Sovjetoverheersing is de parochie nu weer springlevendig. Er wo
20130522Ukraine010

De parochiekerk van de H. Stanislaus in Balta is de oudste katholieke kerk van de Latijnse ritus in het bisdom Odessa-Simferopol in het Zuiden van Oekraïne. Na de lange jaren van atheïstische Sovjetoverheersing is de parochie nu weer springlevendig. Er wordt dagelijks een H. Mis gevierd en er zijn ook vele andere religieuze evenementen. ‘s Woensdags wordt er catechismusles gegeven aan de kinderen, donderdags krijgen de Eerste Communicantjes voorbereiding op de Eerste H. Communie, ‘s zaterdags is er een bijeenkomst voor Bijbelstudie en ‘s zondags na de H. Mis wordt er catechetisch onderwijs gegeven aan volwassenen. Er zijn ook bijeenkomsten voor misdienaars en voor volwassenen die zich voorbereiden op het doopsel of het huwelijk. "Mijn parochianen houden ervan te worden betrokken, of dat nu bij de voorbereiding van religieuze feesten is of voor andere dingen voor de Kerk – en niet alleen met hun arbeid maar ook met financiële bijdragen", schrijft Marcin Planeta, de parochiepriester, trots.
Sinds 2007 werkt er ook een communiteit van Vincentiaanse zusters in de parochie. Zij zorgen speciaal voor de kinderen uit gebroken gezinnen. Veel van de ouders zijn alcoholisten en kunnen niet behoorlijk voor hun kinderen zorgen. Als gevolg daarvan komen de kinderen zelf veel te vroeg in aanraking met alcohol en sigaretten, of zij beginnen te stelen. De zusters bieden hen een plek waar ze zich veilig kunnen voelen en liefdevol aanvaard. Zij zorgen ook voor hun lichamelijk welzijn, want de zusters hebben een dagelijks maaltijddienst opgezet voor de kinderen die anders geen warme maaltijd zouden krijgen. Na het eten kunnen zij rustig nog wat blijven en hun huiswerk maken, waarvoor ze ook hulp krijgen. Behalve dit zijn er ook mogelijkheden voor gestructureerde vrijetijdsbesteding en voor godsdienstonderwijs. Momenteel zijn er 40 kinderen en jongeren die van de hulp van de zusters gebruik maken, en hun aantal neemt gestaag toe. In de zomer kunnen zij meegaan op zomerkamp. Via de hulp aan de kinderen kunnen de zusters en de parochiepriester ook contact leggen met de ouders, zodat zij ook de hulp kunnen krijgen die ze nodig hebben.
Maar de parochie heeft één groot probleem. De parochiekerk heeft dringend behoefte aan reparatie- en renovatiewerkzaamheden, want het dak lekt en omdat er niet genoeg afvoermogelijkheid is voor het water rondom de fundamenten, is er aanzienlijke waterschade en de vochtigheid stijgt langs de muren omhoog. Als gevolg daarvan moet de H. Mis tegenwoordig worden opgedragen in de pastorie. De vloer, de externe bepleistering en het stucwerk van de muren binnen, het plafond, het dak – alles moet worden vernieuwd. Hoewel de parochianen vrijgevig zijn, kan de parochie de totale kosten voor het renovatiewerk eenvoudigweg niet bekostigen, en dus heeft pastoor Planeta zich tot Kerk in Nood gewend voor hulp. Wij hebben hem 15.000 euro beloofd.
Projectcode: 438-01-19
Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.