Renovatie noviciaat Franciscanen (Bosnië-Herzegovina)

Project
De Franciscanessen van Christus Koning zijn een regionale congregatie uit Bosnië. Zr. Ivanka Mihaljevic is al 22 jaar lid van deze congregatie, die zowel pastoraal als maatschappelijk werk verricht. Sinds 2009 is zij de Provinciaal Overste voor Kroatië en
20130718bosherz016

De Franciscanessen van Christus Koning zijn een regionale congregatie uit Bosnië. Zr. Ivanka Mihaljevic is al 22 jaar lid van deze congregatie, die zowel pastoraal als maatschappelijk werk verricht. Sinds 2009 is zij de Provinciaal Overste voor Kroatië en Bosnië-Herzegovina, en daarmee verantwoordelijk voor 260 nonnen en 13 verschillende religieuze huizen.
Ondanks alle maatschappelijke veranderingen voelen nog steeds veel jongeren zich geroepen tot het religieuze leven, wat Zr. Ivanka kan bevestigen. Het is tegenwoordig echter helemaal niet makkelijk om de roep van God te volgen. Zr. Ivanka: "Alles is sneller en drukker geworden. De nieuwe digitale media zijn alomtegenwoordig. Vooral jongeren worden hierdoor beïnvloed. Ze missen innerlijke standvastigheid, en reageren niet op de roep van God omdat ze hem niet horen. Religieuze roepingen vereisen stilte. Alleen dan kunnen ze rijpen. Daarom zeg ik tegen jongeren: Wees niet bang om de wil van God te ontdekken."
Gelukkig vallen deze woorden bij heel wat jongeren in vruchtbare aarde. Momenteel hebben zes jonge vrouwen zich als kandidaat aangesloten bij de Franciscanessen van Christus Koning, en vier anderen bereiden zich als novice voor op het religieuze leven. En nog 10 jonge vrouwen hebben al hun eerste voorlopige geloften afgelegd en worden verder opgeleid. Later zullen ze gaan werken in scholen, ziekenhuizen of parochies. Kerk in Nood heeft de congregatie al eens met 30.000 euro geholpen voor de renovatie en verbouwing van het noviciaat. En Kerk in Nood helpt ook bij de vorming van deze Franciscanessen. Zr. Ivanka schrijft dat ze alle donateurs vanuit de grond van haar hart dankbaar is!
Projectcode: 444-05-19

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.