Renovatie kloostergebouw zusters Salesianen in Odessa (Oekraïne)

Project
De havenstad Odessa met haar rond de 1,3 miljoen inwoners is altijd al een smeltkroes van culturen geweest. Hier leven mensen van honderd verschillende volkeren samen. Talrijke belangrijke persoonlijkheden uit de kunst, muziek, sport en wetenschap zijn af
ACN-20130930ukraine01170

Tot 1991 was Russisch de officiële taal van de Oekraïne. Ook tegenwoordig nog wordt er in Odessa Russisch gesproken dat veel invloeden van andere talen heeft ondergaan: uit het Jiddisch, Bulgaars of Turks. De inwoners van de havenstad hadden in het verleden de naam er een zuidelijk-vrolijke levensstijl op na te houden en een bijzonder open geest ten toon te spreiden.
De wereldwijde financiële crisis heeft de Oekraïne echter zeer hard getroffen. Velen hebben hun baan verloren en de lonen en pensioenen zijn veel te laag ten opzichte van de steeds stijgende prijzen. Veel mensen leven op de rand van de armoedegrens.
Dat alles heeft ook in Odessa treurige gevolgen. In de havenstad breiden zich de jeugdcriminaliteit, prostitutie, en het druggebruik uit. Het percentage aidspatiënten stijgt dramatisch. Daarbij komt dat sekten enorm veel mensen aantrekken.
Katholieke zusters proberen deze trieste ontwikkeling enigszins tegen te gaan door de mensen hoop te geven. Al sinds 1993 werken er zusters Salesianen in de stad. Zij zorgen voor jongeren, geven catechese aan volwassenen en kinderen, helpen in de parochie en geven in hun huis onderdak aan arme vrouwelijke studenten. Hun werk is noodzakelijker dan ooit.
Momenteel werken er in Odessa drie zusters. Zij hebben met behulp van enkele goede mensen een oude woning gekocht, die zij wegens gebrek aan financiële middelen niet hebben kunnen renoveren. Ze hebben alleen de muren geschilderd, zonder iets aan de soliditeit ervan te laten doen. Maar de renovatie is dringend noodzakelijk. Daarom hebben ze om onze steun verzocht. Wij zouden hen met 10.000 euro willen helpen.
Projectcode: 438-05-19
Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.