Renovatie klooster zusters H. Familie in Dolyna (Oekraïne)

Project
In Oekraïne leven 102 Zusters van de Grieks-katholieke orde van de H. Familie. In zeven verschillende dorpen zorgen zij voor gezinnen, jongeren en kinderen. Zij werken in de pastorieën, scholen en geven catechismusles. De meeste kinderen en jongeren di
20120213ukraine009

In Oekraïne leven 102 Zusters van de Grieks-katholieke orde van de H. Familie. In zeven verschillende dorpen zorgen zij voor gezinnen, jongeren en kinderen. Zij werken in de pastorieën, scholen en geven catechismusles. De meeste kinderen en jongeren die in de Oekraïne de zondagsschool, het godsdienstonderwijs en de vrijetijdsmanifestaties bezoeken die door de kerk worden georganiseerd, zijn wel afkomstig uit gelovige gezinnen, maar meestal is dat geloof niet erg ontwikkeld. De ouders weten vaak net zo weinig als de kinderen. Een bisschop schreef eens naar "Kerk in Nood" dat een van de moeders ooit tegen hem zei: "Hoe moet ik mijn kinderen leren bidden, als ik het Onze Vader zelf pas via de televisie heb geleerd?" Maar de wens om meer over God te horen is bij velen heel duidelijk aanwezig. Het apostolaat van de zusters is dus noodzakelijk en valt op vruchtbare bodem.

 

Veertien van de zusters zijn al op leeftijd en hebben verpleging nodig. In de tijd van de Sovjet-Unie werden de gelovigen zwaar vervolgd. De zusters moesten hun roeping ondergronds volgen en zij moesten veel leed doorstaan. Tegenwoordig zijn degenen die in de moeilijkste tijden anderen hebben geholpen en trouw bleven aan Christus, zelf aangewezen op hulp. Zij worden liefdevol verzorgd door hun jongere medezusters.

 

Alle 102 kloosterzusters leven van wat enkelen van hen verdienen in scholen en pastorieën. Hun salarissen zijn meer dan bescheiden te noemen: 80 tot 90 euro per maand. Dit is nauwelijks voldoende voor de belastingen en verpleging. Zij kunnen niet eens dromen van de dringend nodige renovatiewerkzaamheden aan hun klooster. Bovendien zijn hun woonomstandigheden een regelrechte ramp.

 

Na de ineenstorting van de Sovjetunie en de stichting van Oekraïne als onafhankelijke staat wilde de orde haar kloostergebouwen terugvorderen die in de communistische periode waren onteigend. Die zijn echter bouwvallig en staan op instorten. Gedurende vele decennia is daar niets aan gebeurd. Zij werden gebruikt door het leger en zijn nu zo goed als onbewoonbaar geworden. Momenteel slapen de zusters met vieren of vijven in een ruimte, sommigen op klapstoelen. Het regenwater drinkt door de kapotte daken zodat de muren vochtig worden en zich schimmel vormt. De vensters sluiten niet waar het hout is vermolmd. De verwarming is totaal verouderd en verslindt hoge bedragen aan stookkosten. Het ergst is het gesteld met het klooster in Dolyna.

 

De zusters vragen om onze steun omdat zij de verwarmingskosten niet meer kunnen betalen. Als zij het gebouw renoveren, zullen de kosten in de toekomst dalen. Wij hebben hun 12.000 euro toegezegd.

 

Projectcode: 438-05-19

 

Elke gift die wij ontvangen zal aan de beschreven of gelijksoortige projecten besteed worden om de pastorale activiteiten van Kerk in Nood mogelijk te maken.